Depozyty długoterminowe jako sposób Polaków na oszczędzanie.

Depozyty długoterminowe jako sposób Polaków na oszczędzanie.

Lokaty bankowe to jak dotąd najpopularniejszy sposób na oszczędzanie a także gwarancja przyszłości finansowej wśród Polaków. Na rynku jest coraz mniej atrakcyjnych ofert, a obserwowane obecnie niebezpieczne połączenie spadku tempa wzrostu gospodarczego oraz pogłębiającego się spadku wartości pieniądza, może wpłynąć niekorzystnie na wysokość zwrotu z lokat bankowych. Czy to koniec korzyści płynących z lokat? Okazuje się, że nadal bardzo efektywnym i bezpiecznym sposobem do pomnażania oszczędności, są i nadal będą depozyty długoterminowe.


Statystyki Narodowego Banku Polskiego wskazują że, lokaty bankowe są nadal najpopularniejszą drogą do oszczędzania wśród Polaków. Jest to jeden z najbezpieczniejszych oraz najkorzystniejszych sposobów na pomnażanie środków, gdyż produkty te objęte są gwarancją BFG. Środki pieniężne zgromadzone na depozytach przez klientów detalicznych, wyniosły ponad 1,2 bln zł (według szacunków ostatniego raportu na temat sytuacji finansowej gospodarstw domowych). Udział depozytów, w ogólnej wartości oszczędności gospodarstw domowych w Polsce stale rośnie - w 2016 roku wyniósł ponad 60% całości oszczędności.

- Obecnie obserwujemysłabszy wzrost gospodarczy i pojawiającą się inflację - daje to sprzeczne komunikaty co do kierunku zmiany stóp procentowych. Wydaje się, że taka sytuacja nie przekona raczej Rady Polityki Pieniężnej do jakichkolwiek zmian stóp procentowych w perspektywie średnioterminowej. Sytuacja gdy przewidywana inflacja wyniesie 1,5%, czyli tyle ile referencyjna stopa NBP, może okazać się zabójcza dla oszczędności lokowanych na tych samych poziomach, a takimi są dzisiaj lokaty krótkoterminowe. Warto pokusić się zatem o dywersyfikację portfela o depozyty długoterminowe -uważa Ireneusz Wojciechowski, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Toyota Bank Polska.


W obecnej sytuacji na rynku zmniejsza się ilość opłacalnych ofert depozytów krótkoterminowych. Najkorzystniejsze oferty lokat pojawiają się na okres 1 - 6 miesięcy, jednak skala tych ofert znacząco się zmniejszyła. Z kolei ilość ograniczeń i "gwiazdek" w regulaminach tych promocji, znacząca wzrosła. Dlatego też realna szansa na znalezienie bardzo dobrze oprocentowanej oferty na krótszy okres jest niewielka.
 

Im dłuższa lokata tym lepiej, aktualnie oprocentowanie lokat na 12 miesięcy wacha się między 1,7% - 1,8% w skali roku. Dla lokat 24 i 36-miesięcznych, oprocentowane wacha się w okolicach 2,4 - 2,5% i morze stanowić ciekawą okazję do zagwarantowania sobie solidnego przychodu z ulokowanych i w pełni bezpiecznych środków. W Toyota Bank, oferta depozytów długoterminowych wyróżnia się na tle konkurencji - klienci na lokatach rocznych i dłuższych, mogą wypracować ponadprzeciętne zyski.
 

Najpopularniejsze