Provident Polska sfinansuje projekty w ramach programu "Tak! Pomagam!"

Internauci wybrali 11 inicjatyw, które zostaną zrealizowane w ramach programu "Tak! Pomagam!". Do obecnej edycji, zgłoszonych zostało 41 projektów, z których łącznie grant na realizację otrzyma 26.


Program "Tak! Pomagam!" Providenta

Od 10 lat Provident Polska bierze udział w ogólnopolskim programie wolontariatu pracowniczego Tak! Pomagam!. Spośród wielu inicjatyw zgłoszonych w tegorocznej edycji, Rada Programowa wybrała 15, których realizację sfinansuje firma Provident. Wybór pozostałych projektów pozostawiono Internautom, do których należał wybór następnych, 11 projektów za pomocą profilu na facebooku.

Przegłosowane przez Internautów projekty dotyczą głównie inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży. Wybrane zostały takie pomysły jak: organizacja zajęć i turniejów piłkarskich dla uczniów szkoły podstawowej, remont sali dydaktycznej w jednej ze szkół oraz pomieszczeń, z których korzystają harcerze, zajęcia resocjalizacyjne w ośrodku kuratorskim, zakup sprzętu do integracji sensorycznej dla jednego z przedszkoli, organizacja zajęć tematycznych dla dzieci czy zakup sprzętu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży. Podczas każdego projektu biorą udział nie tylko pracownicy firmy i doradcy klienta, ale także ich rodziny i wszyscy sympatycy i miłośnicy wolontariatu.

Dzięki temu, że Internauci sami zadecydowali, które projekty sfinansuje Provident Polska, jesteśmy pewni, że udaje nam się dotrzeć do wszystkich tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy - mówi Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. CSR Provident Polska. Świadomość lokalnych problemów jest dla nas najważniejsza, dlatego już od dekady inspirujemy swoich pracowników i doradców do czynnego udziału w wolontariacie. Dzięki ich zaangażowaniu liczba beneficjentów programu stale rośnie - dodaje.


Sprawdź rownież: Provident opinie


Do tej pory doszło do skutku 20 edycji programu, w trakcie których powołane do życia zostały 483 projekty na terenie całej Polski. W każym projekcie angażuje się zawsze ponad 400 pracowników firmy oraz członków zarządu. Na realizacje wszystkich projektów w programie "Tak! Pomagam!" firma Provident przekazała już ponad 1,5 mln zł.

Najpopularniejsze