Akceptant kart płatniczych - kto to jest?

Kim jest akceptant kart płatniczych? Co wchodzi w zakres jego uprawnień oraz obowiązków? Odpowiedzi na to pytanie postaramy się udzielić w niniejszym artykule. Zapraszamy do wnikliwej lektury! 

 

Elektroniczne instrumenty płatnicze

W 2002 roku w Polsce uchwalona została ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Weszła ona w życie 11 października 2003 roku. Zgodnie z tą ustawą, do polskiego systemu prawnego wprowadzono cały szereg definicji, które opisują podmioty oraz instytucje działające w ramach elektronicznych instrumentów płatniczych. W tej chwili największą popularnością spośród wszystkich elektronicznych instrumentów płatniczych cieszą się karty płatnicze. Z pojęciem kart płatniczych nierozerwalnie wiąże się również termin "akceptant kart płatniczych". 

 

Akceptant kart płatniczych - kto to jest? 

Akceptant kart płatniczych to pojęcie oznaczające przedsiębiorcę prowadzącego jakiś punkt o charakterze handlowo-usługowym, z którym konsument może zawierać finalne transakcje. Akceptant kart płatniczych wcześniej musi zawrzeć z agentem rozliczeniowym specjalną umowę, w której zostaną zawarte konkretne wytyczne odnośnie przyjmowania zapłaty za pośrednictwem kart płatniczych, aby klienci przychodzący do danego sklepu mogli bez przeszkód płacić kartą. 

Przedstawiając to prościej: akceptantami kart płatniczych są wszelkie podmioty wyrażające zgodę na to, aby za sprzedawane przez nich towary można było płacić za pośrednictwem kart płatniczych. 

 

Obowiązki akceptanta kart płatniczych 

Warto wiedzieć, że dokładne informacje odnośnie obowiązków akceptanta kart płatniczych są zawarte w umowie podpisanej z agentem rozliczeniowym. Z kolei ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych wskazuje, jakie konkretnie postanowienia bezwzględnie muszą się znaleźć w takiej umowie.

Wśród obowiązkowych postanowień każdej umowy pomiędzy akceptantem a agentem rozliczeniowym wymienia się:

  • dokładne określenie stosowanych procedur mających na celu maksymalne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa,
  • określenie przyczyn, z powodu których akceptant może bądź musi odmówić przyjęcia zapłaty przy korzystaniu z elektronicznych instrumentów płatniczych,.
  • precyzyjne określenie sposobu rozliczania transakcji oraz terminów przez agenta rozliczeniowego. 

Najpopularniejsze