Co to jest depozyt bankowy?

Szczęśliwi posiadacze drogocennych przedmiotów, kruszców, a także sporej gotówki muszą pamiętać o ich odpowiednim zabezpieczeniu. Przechowywanie ich w domu, wiąże się z dużym ryzykiem potencjalnej kradzieży i strat. Rozwiązaniem problemów z ochroną kosztowności może okazać się depozyt bankowy.


Depozyt bankowy

To ogólne określenie przyjmowanych przez banki lokat pieniężnych, oraz usługa polegająca na przechowywaniu kosztowności, papierów wartościowych, numizmatów czy biżuteriiDepozyt bankowy jest umownym zobowiązaniem, między bankiem a klientem, w którym bank zostaje zobligowany do wypłacenia właścicielowi depozytu odpowiedniej należności, powiększonej o odsetki, które są zapłatą za cierpliwość klienta. Depozyt może być również lokatą, kontem oszczędnościowym czy kontem osobistym. Warto zaznaczyć, że usługa ta objęta jest gwarancją. Nawet w przypadku bankructwa banku, klient może odzyskać całą kwotę, bądź jej część ustaloną w umowie.

Musisz przeczytać: Skrytka bankowa jak założyć
 

Rodzaje depozytów bankowych

Każda wpłata do banku, formalnie może być nazywana zdeponowaniem środków. Wyróżniamy trzy rodzaje depozytów bankowych:
 

  1. depozyty bieżące na żądanie (a'vista)-  zobowiązanie zawierane na czas nieokreślony, a środki możemy wypłacać w dowolnym momencie. Depozyty te, charakteryzują się niską stopą oprocentowania i są one na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych.
  2. depozyty terminowe- zwane terminowymi lokatami. W tym wypadku zgromadzone fundusze, możemy wypłacić dopiero po upłynięciu określonego czasu. Natychmiastowa wypłata, zazwyczaj skutkuje utratą dodatkowych środków, które uzyskujemy z oprocentowania. Ten rodzaj depozytów cechuje się wyższym oprocentowaniem.
  3. depozyt oszczędnościowy- łączy cechy wyżej wymienionych usług. Środki możemy wypłacać i wpłacać bez utraty dodatkowego oprocentowania. Pierwsza wypłata w miesiącu jest darmowa, jednak za każdą kolejną pobierane są wysokie opłaty.


Oprocentowanie

Wyrażane w formie procentowej w ujęciu rocznym. To wartość, o którą zostanie powiększony nasz depozyt, po upływie pierwszego roku. Przy ustalaniu rocznej stopy procentowej, bierze się pod uwagę następujące czynniki:

  • wysokość odsetek
  • nominał depozytu
  • długość trwania zobowiązania


Depozyt jest dobrym rozwiązaniem, dla tych którym zależy na gwarancyjnej ochronie swoich kosztowności. Warto wziąć pod uwagę tą usługę, gdyż daje ona możliwość dodatkowego zysku, w przypadku gdy klient wykaże się cierpliwością.

Najpopularniejsze