Co to jest marża banku?

Czym jest marża bankowa? W jaki sposób się ją oblicza? Prezentujemy krótki poradnik na temat marż bankowych. 

 

Marża bankowa - co to takiego?

Marża banku to jeden z elementów oprocentowania kredytu gotówkowego.  Oprocentowanie składa się z dwóch podstawowych części:

  • marża banku - stała wartość, która jest określona w umowie kredytu gotówkowego,
  • stawka bazowa - w przypadku kredytów złotowych używa się stawki WIBOR. 

W przypadku, gdy oprocentowanie wynosi dla przykładu 7%, zaś stawka bazowa wynosi 4%, wtedy marża banku jest równa 3%. Marża banku jest swego rodzaju wynagrodzeniem dla instytucji bankowej za to, że zdecydowała się udzielić danemu klientowi kredytu. Jest to stały parametr. Jego wysokość może zostać zmieniona tylko wtedy, gdy zarówno kredytodawca jak i kredytobiorca wyrażą na taką zmianę zgodę. Wysokość marży uzależniona jest od indywidualnej polityki prowadzonej przez daną instytucję bankową. 

 

Co wpływa na wysokość marży banku? 

Czynniki wpływające na wysokość marży banku są następujące: 

  • Rodzaj kredytu. Przy każdym kredycie marża banku będzie zupełnie inna. Generalnie obowiązująca zasada jest taka, że najniższe marże są proponowane w przypadku kredytów na zakup nieruchomości, z kolei najwyższe marże banku obowiązujących przy kredytach typu pożyczkach oraz kredytach konsolidacyjnych. 
  • LTV - dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych. Jest to wskaźnik określający wartość kredytu w stosunku do wartości nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Podczas obliczania wskaźnika LTV instytucja bankowa nie zawsze będzie brała pod uwagę wartość nieruchomości z operatu szacunkowego. Często zdarza się, że gdy wartość transakcyjna jest niższa od wartości rynkowej, to wówczas bank do szacowania LTV wykorzystuje niższą kwotę. W stosunku do marży banku zasada odnośnie LTV jest taka: im LTV jest niższe, tym niższa będzie marża banku. To z kolei przekłada się na obniżenie kosztu kredytu. 
  • Dodatkowe produkty od danego banku. Niektóre banki wymagają od swoich klientów wnioskujących o kredyty na preferencyjnych warunkach skorzystania z dodatkowych produktów. Wysokość marży uzależniona jest od skorzystania z usług takich jak karta kredytowa, rachunek bankowy czy dodatkowe ubezpieczenie. Trzeba pamiętać o tym, że mimo iż warunek obniżenia marży z powodu skorzystania z dodatkowych usług jest określony w umowie, to rzadko kiedy określa się w niej koszt użytkowania karty oraz prowadzenia konta przez bank. Często dzieje się tak, że po jakimś czasie bank za konto, które miało być darmowe, zaczyna pobierać opłaty z powodu zmiany taryfy opłat i prowizji. 
  • Prowizja kredytu. 


Przeczytaj także: 

Najpopularniejsze