SWIFT co to jest? Kod BIC

Wielu ludzi, rozpoczynających dopiero swoją przygodę z branżą finansową słyszało takie określenie jak SWIFT. Postaramy się zatem wyjaśnić, co oznacza ten skomplikowany skrót. Z ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - co w przetłumaczeniu na język polski oznacza Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Warto jednak wiedzieć, że skrót SWIFT oznacza również system wymiany informacji między bankami.
 

Kod SWIFT


Kod SWIFT to przyjęta w Polsce nazwa kodu BIC (ang. Bank Identifier Code). Służy ona do identyfikacji banków i innych instytucji finansowych podczas realizacji przelewów międzynarodowych. Ten kod jednoznacznie wskazuje dany bank jak również jego oddział. Informacje na temat kodów SWIFT i przypisanych do nich banków można znaleźć na każdej stronie internetowej danego banku.

Jeśli chcesz sprawdzić kody SWIFT i kody IBAN poszczególnych banków, znajdziesz je poniżej:

  1. BGŻ BNP Paribas kod SWIFT i rachunek IBAN
  2. mBank kod SWIFT i numer rachunku IBAN

 

Najpopularniejsze