Co to jest Związek Banków Polskich?

Związek Banków Polskich, czyli ZNP jest organizacją samorządową, która zajmuje się zrzeszaniem różnego rodzaju instytucji bankowych, funkcjonujących na terenie naszego kraju. Został utworzony w 1999 roku dzięki ustawie o izbach gospodarczych. Banki mogą przystępować do tego związku zupełnie dobrowolnie. Znaczenie instytucji, które zrzeszone są w ZNP jest nieocenione - pokrywają one bowiem 95 procent rynku. 


Jakie cele ma Związek Banków Polskich? 

Podstawowe cele ZNP to szeroki wachlarz działań i zadań:
 

  • stymulowanie poprzez własne działania wzrostu gospodarczego,
  • tworzenie warunków, dzięki którym możliwy jest zrównoważony rozwój sektora bankowego poprzez współpracę z organami władzy publicznej, 
  • standaryzacja finansowych instrumentów,
  • powiększanie znaczenia polskiej bankowości i polskiej gospodarki na międzynarodowej arenie,
  • wymiana informacji między wybranymi placówkami bankowymi,
  • edukowanie w zakresie bankowości. 
     

W jakim celu sprawdzany jest rejestr ZNP? 

Dzięki zajrzeniu do rejestru ZNP, bank ma możliwość sprawdzenia bieżącej zdolności kredytowej konsumentów i czy są oni osobami godnymi zaufania. Dzięki tym informacjom, tak samo jak w BIG, czy BIK, możliwe jest zweryfikowanie, na jaką kwotę, ale i termin spłaty będzie można ustalić spłatę pożyczki i czy w ogóle bank ją przyzna.   

Dane, które zawarte są w ZNP nie będą tam przechowywane na stałe. Jeżeli wystąpią zadłużenia i opóźnienia w spłacie, dane widnieja tam do 10 lat. W wypadku terminowo i prawidłowo spłacanych zobowiązań - czas ten skrócony jest do lat 2. 

 

Najpopularniejsze