Co to jest Związek Banków Polskich?

Co to jest Związek Banków Polskich? 

Związek Banków Polskich, czyli ZNP jest organizacją samorządową, która zajmuje się zrzeszaniem różnego rodzaju instytucji bankowych, funkcjonujących na terenie naszego kraju. Został utworzony w 1999 roku dzięki ustawie o izbach gospodarczych.  

Banki mogą przystępować do tego związku zupełnie dobrowolnie. Znaczenie instytucji, które zrzeszone są w ZNP jest nieocenione - pokrywają one bowiem 95 procent rynku. 


Jakie cele ma Związek Banków Polskich? 

Podstawowe cele ZNP to szeroki wachlarz działań i zadań : 

- stymulowanie poprzez własne działania wzrostu gospodarczego,
- tworzenie warunków, dzięki którym możliwy jest zrównoważony rozwój sektora bankowego poprzez współpracę z organami władzy publicznej, 
- standaryzacja finansowych instrumentów,
- powiększanie znaczenia polskiej bankowości i polskiej gospodarki na międzynarodowej arenie,
- wymiana informacji między wybranymi placówkami bankowymi,
- edukowanie w zakresie bankowości. 
 

W jakim celu sprawdzany jest rejestr ZNP? 

Dzięki zajrzeniu do rejestru ZNP, bank ma możliwość sprawdzenia bieżącej zdolności kredytowej konsumentów i czy są oni osobami godnymi zaufania. Dzięki tym informacjom, tak samo jak w BIG, czy BIK, możliwe jest zweryfikowanie, na jaką kwotę, ale i termin spłaty będzie można ustalić spłatę pożyczki i czy w ogóle bank ją przyzna.   

Dane, które zawarte są w ZNP nie będą tam przechowywane na stałe. Jeżeli wystąpią zadłużenia i opóźnienia w spłacie, dane widnieja tam do 10 lat. W wypadku terminowo i prawidłowo spłacanych zobowiązań - czas ten skrócony jest do lat 2.