Czy komornik może zająć pieniądze z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS)?

Czy komornik może zająć pieniądze z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS)? Tego typu pytania zadaje sobie bardzo wielu dłużników pobierających zasiłki z ośrodków pomocy społecznej. W ostatnim czasie w polskim prawie wprowadzono sporo zmian w zakresie uprawnień komorników. Okazuje się, iż obecnie komornik nie ma prawa do zajęcia zasiłków osoby zadłużonej. Oto wszechstronny poradnik, w którym tłumaczymy, jakie środki są zwolnione od zajęcia komorniczego. 

Spis treśći:

 1. Czy komornik może zająć pieniądze z Ośrodka Pomocy Społecznej?
 2. Jakich środków nie może zająć komornik?
 3. Jakich przedmiotów nie może zająć komornik?
 4. Jak obronić się przed egzekucją komorniczą zasiłku z pomocy społecznej? 
 5. >> Otwórz konto bez komornika z debetem <<

 

Czy komornik może zająć pieniądze z Ośrodka Pomocy Społecznej? 

Świadczenia wypłacane przez gminy z ośrodków pomocy społecznej nie podlegają zajęci komorniczemu i są chronione prawnie. Jeszcze kilkanaście lat temu było tak, że komornicy byli bezkarni i ściągali wierzytelności dłużników ze środków pochodzących z opieki społecznej. Zmieniło się to jednak wraz z nowelizacją ustawy z 12 marca 2004 roku. W nowelizacji wprowadzono zmianę - zasiłki z pomocy społecznej zostały dodane do katalogu świadczeń objętych ochroną przed przeprowadzeniem egzekucji komorniczej i administracyjnej. 

Dzięki nowelizacji ustawy z 2004 roku wielu ludzi odzyskało należne pieniądze oraz przestało żyć w ciągłym stresie, że komornik zabierze należne im pieniądze. Zasiłek z pomocy społecznej z definicji przysługuje przecież osobom w trudnej sytuacji materialnej, dlatego zabieranie go przez komorników osobom ubogim było bardzo naganne moralnie od samego początku. 

 

Jakich środków nie może zająć komornik?

Komornik nie może zająć następujących rodzajów środków wpływających na rachunek bankowy:

 • świadczenia wychowawcze, np. Rodzina 500+, dodatek rodzinny,
 • alimenty, 
 • zasiłki przeznaczone dla opiekunów,
 • świadczenia uzyskiwane z ośrodka pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenia dla sierot,
 • świadczenia porodowe.

 

Jakich przedmiotów nie może zająć komornik?

W artykule 289 kodeksu postępowania cywilnego znajdują się dokładne informacje o przedmiotach zwolnionych z zajęcia komorniczego. Są to:

 • urządzenia domowe, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania dla dłużników i domowników - lodówka, odkurzacz, pralka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza, krzesła, źródła oświetlenia. Liczba przedmiotów zwolnionych z zajęcia określana jest proporcjonalnie do liczy mieszkańców danego gospodarstwa domowego, 
 • bielizna, pościel, ubrania codzienne, które są niezbędne dla dłużnika oraz członków jego rodziny, 
 • zapasy żywności oraz opału, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania dłużnika oraz członków jego rodziny,
 • dwie kozy lub jedna krowa bądź trzy owce, które są niezbędne dla utrzymania gospodarstwa domowego dłużnika, 
 • przedmioty potrzebne do nauki, papiery osobiste,
 • produkty lecznicze, które są niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu leczenia. 

 

Jak obronić się przed egzekucją komorniczą zasiłku z pomocy społecznej? 

Niestety, w dalszym ciągu zdarza się, że komornicy zajmują pieniądze pochodzące z ośrodków pomocy społecznej. Z czego to wynika? Jest to uwarunkowane tym, że często zasiłki wpływają na rachunek bankowy, który już został zajęty bądź dopiero zostanie zajęty przez komornika. Komornicy nie posiadają wglądu w to, skąd pochodzą pieniądze na rachunku bankowym dłużnika. Oznacza to, że nie wiedzą, czy środki osoby zadłużonej pochodzą z pracy, opieki społecznej czy jakiegokolwiek innego źródła. Jeśli kiedykolwiek przydarzy nam się sytuacja w której komornik zajmie nam rachunek bankowy, najlepszą możliwością jest skontaktowanie się z komornikiem oraz powiadomienie go o zaistniałym błędzie. 

Istnieje jeszcze inne rozwiązanie, dzięki któremu można uniknąć jakichkolwiek niedomówień i komplikacji. Sposobem na to jest założenie konta socjalnego. Na konto socjalne mogą wpływać wyłącznie pieniądze pochodzące ze świadczeń zwolnionych z zajęcia komorniczego. Każdy dłużnik, który zdecyduje się na założenie konta socjalnego, nie będzie musiał martwić się, że komornik zajmie jego konto. Dotyczy to zarówno środków pochodzących z alimentów, zasiłków z opieki społecznej, 300+, 500+ czy jakichkolwiek innych środków finansowych pochodzących od państwa. 

Musisz przeczytać: Konto zajęte przez komornika co robić?

Najpopularniejsze