Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy L4 ?

Sytuacja życiowa wielu z nas sprawia, iż w pewnym momencie możemy utracić płynność finansową pozwalającą na terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań. Tego typu sytuacja może zdarzyć się w przypadku, gdy stracimy swoje źródło zarobków, musimy spłacić zobowiązania kredytowe związane ze zbyt wielką ilością kredytów bądź po prostu nie zapłacimy mandatu. Są to najczęstsze sytuacje, w których komornik, czyli urzędnik państwowy, zgodnie z wyrokiem sądu jest zobowiązany wyegzekwować od nas żądaną kwotę pieniędzy. 

Spis treści:

  1. Czy komornik ma prawo zająć zasiłek chorobowy?
  2. Jak wygląda zajęcie komornicze
  3. Jakie elementy naszego dobytku są zajmowane
  4. >> Pożyczka z komornikiem, bez zaświadczeń <<

komornik a zasiłek chorobowy

Czy komornik ma prawo zająć zasiłek chorobowy?

Niejednokrotnie zdarza się, iż osoba zadłużona nie posiada dochodów z tytułu pracy, a otrzymuje jedynie skromny zasiłek, z którego powinien utrzymać się przez cały miesiąc. Czy w takim wypadku komornik może wyegzekwować zajęcie z zasiłku chorobowego? Zasiłek chorobowy jest świadczeniem alimentacyjnym wypłacanym przez ZUS, w związku z tym tę kwestię regulują przepisy Ustawy o emeryturach i rentach. Zgodnie z zapisami ustawy, środki pochodzące z zasiłku chorobowego mogą zostać zajęte w ramach egzekucji komorniczej w wymiarze:

  • 25% kwoty zasiłku w przypadku długu niealimentacyjnego
  • 60% kwoty zasiłku w przypadku długu alimentacyjnego.

Jak wygląda zajęcie komornicze

Zajęcie komornicze jest bardzo skutecznym sposobem na wyegzekwowanie środków finansowych od dłużnika. Powodem dużej skuteczności jest fakt, iż niejako dług jest ściągany bez zgody właściciela, z tych elementów majątku, który ma jakąś wartość i który zgodnie z prawem, pozostaje do dyspozycji komornika. W momencie, gdy wierzyciel skieruje sprawę zadłużenia do sądu, ten ogłasza na naszym długu klauzule wykonalności, która w praktyce oznacza rozpoczęcie procesu zajęcia. 
 

Jakie elementy naszego dobytku są zajmowane

Komornik w pierwszej kolejności wysyła zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem o nasze źródło dochodu. W momencie uzyskania tej informacji komornik ma prawo złożyć u pracodawcy pismo, zgodnie z którym Pracodawca zobowiązany będzie do potrącenia z wypłaty pracownika części pieniędzy, które trafią na rzecz obsługi naszego długu. Tego typu zajęcie może zostać egzekwowane w momencie, kiedy dłużnik czyni stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej bądź działalności gospodarczej. W aspekcie wysokości takiej kwoty istnieją jednak pewne zabezpieczenia oraz limity. W przypadku wynagrodzenia minimalnego, czyli 1940 złotych netto, komornik nie może zabrać nawet złotówki z wynagrodzenia, gdyż limit kwoty wolnej od zajęcia jest właśnie podyktowany wysokością wynagrodzenia minimalnego. Jeżeli każdego miesiąca na nasze konto bankowe wpływa kwota wynagrodzenia do 3840, wtedy na nasze konto również wpływa 1940 złotych. Różnica w kwocie zostanie przesłana na rachunek zajęcia komorniczego, a nasz dług będzie się zmniejszał. W przypadku zarobków większych niż 3840 złotych netto, pracodawca jest zobowiązany przelać zawsze 50% naszego wynagrodzenia. Są to jednak sytuacje związane z zajęciami komorniczymi z tytułu pożyczek, chwilówek i finansowych zobowiązań wobec wierzyciela. Zajęcie alimentacyjne rządzi się natomiast swoimi prawami i w tej sytuacji prawo nie jest już tak litościwe. Nawet zarabiając minimalną krajową, komornik zabierze nam z wypłaty aż 60% wynagrodzenia. 

Przeczytaj także: Czy komornik może zająć konto niepelnoletniego dziecka?

Drugim bardzo popularnym sposobem na egzekucję zajęcia komorniczego jest zajęcie konta bankowego przez organ komorniczy. Zgodnie z prawem i tutaj pewne środki na życie muszą zostać zabezpieczone, dlatego w przypadku zajęcia konta nie tracimy od razu wszystkich pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Zgodnie z ustawą, kwota wolna od zajęcia na naszym rachunku bankowym wynosi 75% wynagrodzenia minimalnego, w związku z tym jest to kwota 1687 złotych. To jest miesięczna kwota, jaką dłużnik może dysponować bez obawy o ściągnięcie tej kwoty z konta. Jeżeli jednak otrzymamy na rachunek bankowy wpływ wyższy niż zakładana kwota wolna od zajęcia, cała nadwyżka zostanie automatycznie zajęta przez bank oraz przekazana na poczet naszego długu. 

Przeczytaj także: Jak wycofać sprawę od komornika
 

Najpopularniejsze