Czy komornik może zająć zasiłek macierzyński?

Osoby, które mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego, a jednocześnie grozi im zajęcie komornicze, zastanawiają się, jakie są uprawnienia komorników w zakresie zajmowania zasiłków macierzyńskich. Ten artykuł rozwieje wszystkie Wasze wątpliwości - w sposób bardzo dokładny tłumaczymy, ile środków z zasiłku macierzyńskiego może zająć komornik. 

Spiś treśći:

 1. Czy komornik może zająć zasiłek macierzyński
 2. Wysokość zajęcia komorniczego zasiłku macierzyńskiego
 3. Ile pieniędzy zajmie komornik z zasiłku macierzyńskiego - osoby bezrobotne, studentki, osoby pracujące na umowę o dzieło
 4. Zasiłek macierzyński dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą bądź zatrudnionych na umowę o pracę a zajęcie komornicze
 5. Zajęcie rachunku bankowego dłużnika - jakie uprawnienia mają komornicy?
 6. Czy komornik może zajmować zasiłek macierzyński - podsumowanie

Czy komornik może zająć zasiłek macierzyński

Sporo osób przechodzących na zasiłek macierzyński, w dalszym ciągu pozostaje w stosunku pracy ze swoim pracodawcą. Z tego względu mimo iż zasiłek macierzyński z definicji nie stanowi wynagrodzenia za pracę, to jest jednym ze świadczeń pieniężnych zaliczanych do grona ubezpieczeń chorobowych. Warto jednak wiedzieć o tym, iż zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa zasiłki macierzyńskie w dalszym ciągu mogą być zajmowane przez komorników. 

Musisz sprawdzić: Jakiego konta nie zablokuje komornik?

O uprawnieniach komorników w zakresie zajmowania zasiłków macierzyńskich mówią artykuły 138-144 Ustawy o Emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument ten został uchwalony w dniu 17 grudnia 1998 roku. Zajęcie komornicze zasiłku macierzyńskiego określa się z zasady przez wytyczne zapisane w ustawie emerytalnej, a nie zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego. Wskazuje na to artykuł 833 paragraf 5 Kodeksu postępowania cywilnego - mówi on, że egzekucja świadczeń pieniężnych pochodzących z ubezpieczenia społecznego w przypadku macierzyństwa lub choroby jest realizowana w oparciu o przepisy dotyczące zaopatrzenia emerytalnego pracowników oraz ich rodzin. 

 

Wysokość zajęcia komorniczego zasiłku macierzyńskiego

W chwili obecnej komornicy mogą dokonywać zajęcia zasiłków macierzyńskich w następujących wysokościach:

 • 60% wysokości otrzymywanego świadczenia - dotyczy to osób mających zadłużenia alimentacyjne, 
 • 50% wysokości otrzymywanego świadczenia - dotyczy to osób mających zadłużenia wynikające z pobytu w domach opieki, zakładach o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz opiekuńczo-leczniczym, 
 • 25% wysokości otrzymywanego świadczenia - dotyczy to osób mających zadłużenia, których charakter jest niealimentacyjny.

Ile pieniędzy zajmie komornik z zasiłku macierzyńskiego - osoby bezrobotne, studentki, osoby pracujące na umowę o dzieło

W przypadku potrąceń zasiłkowych, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, istnieje też coś takiego jak kwota wolna od zajęcia. Wynika to z Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a dokładniej z artykułu 141. Kwota ta zależy nie tylko od kwoty uzyskiwanego zasiłku macierzyńskiego czy wcześniej otrzymywanego wynagrodzenia za pracę, a od kwoty najniższej emerytury. W chwili obecnej najniższa emerytura wynosi 1200 złotych. Każda kwota powyżej wskazanej sumy może być przez komornika zajęta, ale do kwoty 1200 złotych komornik nie może nam zabrać ani grosza. 

Sprawdź równiez: Konto z debetem na start

Kto konkretnie otrzymuje taką kwotę zasiłku macierzyńskiego? W grupie osób otrzymujących zasiłek macierzyński w tej wysokości znajdują się osoby bezrobotne, studentki, pracujące w oparciu o umowę o dzieło oraz kobiety, które nie płacą składek na ubezpieczenie chorobowe. W takich okolicznościach przysługuje im prawo do pobierania takiego zasiłku macierzyńskiego przez okres 12 miesięcy. 
 

Zasiłek macierzyński dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą bądź zatrudnionych na umowę o pracę a zajęcie komornicze

Aby obliczyć, ile dokładnie zasiłku otrzyma kobieta, która zajmuje się prowadzeniem własnej działalności oraz płaci składki chorobowe bądź jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę i jej pracodawca terminowo odprowadza wszystkie niezbędne składki, to przy określeniu kwoty zajęcia komorniczego brana jest pod uwagę kwota przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W tym celu posłużymy się przykładem: osoba, która w 2017 roku zarabiała minimalną krajową, a w 2018 roku poszła na urlop macierzyński, to podstawą będzie 1728,80 złotych. Zasiłek macierzyński posiada trzy wymiary: 

 • 100%,
 • 80%,
 • 60%.

Chodzi o to, że wysokość zasiłku macierzyńskiego obliczana jest w sposób indywidualny w zależności od tego, w jakim wymiarze pracy pracowała dana osoba. Najniższy wymiar stawki w wysokości 60% wynosił będzie 1035,48 złotych. Jednocześnie przekracza on kwotę wolną od zajęć komorniczych. Każda kobieta, która do tej pory zarabiała minimalną krajową bądź nieco więcej, będzie miała zajęcie komornicze na poczet spłaty swoich zadłużeń wobec wierzycieli. 
 

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika - jakie uprawnienia mają komornicy? 

Komornicy oprócz prawa do zajęcia zasiłku macierzyńskiego, w niektórych przypadkach mogą także otrzymać pozwolenie nie na zajęcie zasiłku, tylko całego rachunku bankowego. W chwili obecnej zdecydowana większość osób wszystkie swoje pieniądze trzyma na koncie, także te z tytułu zasiłku macierzyńskiego. Warto jednak wiedzieć o tym, że jeśli komornik zajmie cały rachunek bankowy, to nie będzie sprawdzał, skąd pochodzą zgromadzone na nim środki. Dokona po prostu zajęcia całego konta. 

Gdy komornik zajmuje cały rachunek bankowy, obowiązuje kwota wolna od zajęcia w wysokości 1575 złotych. Ze wszystkich wpływów, które trafiają na rachunek bankowy danego dłużnika, komornik musi zawsze pozostawić kwotę 1575 złotych. Tylko to, co wpływa na konto powyżej tej kwoty, może zostać zajęte przez komornika. Jednocześnie komornik w dalszym ciągu nie ma możliwości, aby sprawdzić, skąd pochodzą środki wpływające na konto dłużnika. 

Osoby, które otrzymują na swoje konto głównie środki wolne od zajęcia, takie jak świadczenie wychowawcze Rodzina 500+, zasiłki z MOPS-u  czy inne, powinny założyć osobny rachunek bankowy, tak zwane konto socjalne. Na takie konto mogą trafiać wyłącznie środki zwolnione z zajęcia, dlatego będą bezpieczne przed zajęciem komorniczym. Cała kwota z zasiłków będzie pozostawała do dyspozycji dłużnika. 

 

Czy komornik może zajmować zasiłek macierzyński - podsumowanie 

Czy komornicy mogą zajmować zasiłki macierzyńskie? Zgodnie z aktualnie obowiązującym w Polsce prawem, niestety tak. Dłużnicy powinni jednak znać swoje prawa - komornik musi pozostawić dłużnikowi kwotę wolną od zajęcia oraz procentowych wyznaczników, ile środków w ramach konkretnego typu długu może zająć ze świadczenia macierzyńskiego. Zachęcamy do tego, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości co do działań podejmowanych przez komornika, skontaktować się z nim i spróbować dojść do porozumienia. 


Musisz sprawdzić: Czy komornik może zająć 500 plus?

Najpopularniejsze