Czy można odstąpić od umowy pożyczki chwilówki bez ponoszenia konsekwencji?

Czy można odstąpić od umowy pożyczki chwilówki bez ponoszenia konsekwencji?

Jeśli zbyt pochopnie podjęliśmy decyzję o zaciągnięciu chwilówki, często zastanawiamy się nad tym, czy istnieje możliwość odstąpienia od podpisanej umowy pożyczki. Firmy pożyczkowe działają w Polsce na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim, na mocy której pożyczkobiorcy mają prawo do rezygnacji z podpisanej umowy. O czym trzeba pamiętać decydując się na odstąpienie od umowy pożyczki? Na to pytanie odpowiadamy w niniejszym artykule. 

 

Odstąpienie od umowy pożyczki - aktualne regulacje prawne 

W życiu często musimy podejmować decyzje w wyjątkowo szybkim tempie. Niestety, to, co jeszcze kilka dni temu wydawało nam się możliwie najlepszym rozwiązaniem, następnego dnia okazuje się być największą bolączką. Może nią być pochopnie zaciągnięta pożyczkowa krótkoterminowa, czyli chwilówka. Czy polscy pożyczkobiorcy mają w ogóle możliwość, aby odstąpić od podpisanej umowy pożyczki? 

Polskie instytucje finansowe oferujące pożyczki są zobowiązane do tego, aby przestrzegać ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Jeden z artykułów tego aktu prawnego jasno wskazuje, że klient ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki w terminie 14 ni od jej podpisania. Zasada ta dotyczy nie tylko zobowiązań otrzymanych od instytucji pozabankowych, ale także banków i SKOK-ów. 

Musisz sprawdzić: Chwilówki za darmo

 

Jakie konsekwencje wiążą się z odstąpieniem od umowy pożyczki?

Jeżeli wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki zostanie przesłany do firmy pożyczkowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia, wówczas taki krok nie będzie wiązał się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla pożyczkobiorcy. Dodatkowo, osoba rezygnująca z pożyczki nie musi nawet określać powodu, dla którego odstąpiła od umowy. Aby z sukcesem odstąpić od umowy pożyczki, wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie - wzór takiego dokumentu firma pożyczkowa wysyła każdemu klientowi na skrzynkę mailową po zaciągnięciu zobowiązania.

W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy pożyczki musi znaleźć się nazwa instytucji udzielającej finansowania, jej adres korespondencyjny, dane osobowe pożyczkobiorcy (imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego), numer umowy pożyczki.

Wniosek odnośnie odstąpienia od umowy należy wydrukować, wypełnić ręcznie, a następnie przesłać go pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy pożyczkowej. Jeśli wysyłamy ten dokument pocztą, firma pożyczkowa w obliczaniu terminu na rezygnację z umowy będzie zwracała uwagę przede wszystkim na datę stempla pocztowego, a nie na dzień, w którym przesyłka dotarła do jej siedziby. 

Omówione powyżej zasady odstąpienia od umowy pożyczki dotyczą przede wszystkim chwilówek. W sytuacji, gdy klient zaciąga pożyczkę ratalną, wówczas rezygnacja z takiego zobowiązania jest trudniejsza. W takim przypadku obowiązkiem pożyczkobiorcy jest wypełnienie odpowiedniego oświadczenia oraz zwrot całej pobranej kwoty wraz z należnymi odsetkami. 

 

 

Najpopularniejsze