ING Bank Śląski dodaje PKO do bankowości internetowej

ING Bank Śląski dodaje PKO do bankowości internetowej


Bank ING rozwija coraz bardziej swoją otwartą bankowość. Od teraz w systemie moje ING online możesz podglądać swoje własne rachunki z PKO, wcześniej zostały dodane rachunki mBanku oraz Millenium (jeszcze przed fuzją tych dwóch banków). 
 

Otwarta bankowość ING

ING wprowadziło innowacyjny system, który pozwala na podglądanie swojego konta i karty w innym banku, bez konieczności logowania się do niego. Dla klienta oznacza to, iż będzie mógł zobaczyć stan swojego konta w innym banku niż ING, lecz za pomocą serwisu ING nie będzie mógł wykonywać żadnych operacji np: przelewów czy zakładania lokat. ING deklaruje, iż usługa ta jest całkowicie bezpłatna oraz bezpieczna dzięki zgodności ze standardami PSD II.

Bank ING jest pierwszym bankiem w Polsce, który wprowadził agregator rachunków z innych banków. Sprawdzanie stanu swojego konta, które jest w innym banku jest możliwe dzięki dyrektywie PSD II. W tej dyrektywie została zapisana koncepcja otwartej bankowości. Według dyrektywy PSD II agregatory rachunków mogą wprowadzać nie tylko banki, lecz wszystkie instytucje, które znajdują się pod bezpośrednim nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego
 

Jak dodać rachunek z innego banku do moje ing

Każdy klient, który chce dodać swój rachunek z innego banku musi najpierw się zalogować do systemu moje ing. Następnie wybrać za pomocą odpowiedniej funkcji bank, którego rachunek ma być widziany przez klienta w systemie moje ing. W trakcie procesu dodawania konta klient musi zaakceptować wszystkie zgody związane z dodaniem rachunku. Na końcu klient musi potwierdzić kodem autoryzacyjnym operacje nie tylko w banku ING, lecz również w banku, którego konto będzie "widziane" w systemie moje ing.

Sprawdź także: MOJE ING Bank Ślaski, wszystkie konta w jednym banku ING

Otwarta bankowość - tylko tryb do odczytu

Wielu klientów banku ING podważa kwestię otwartej bankowości ze względu na bezpieczeństwo- nie przemawia do nich fakt zabezpieczeń zgodnie ze standardami PSD II.

Za pośrednictwem dodanych do moje ING kont nie da się zrealizować żadnych operacji w dodanym banku, lecz można czytać całą historię konta czy karty. Co w konsekwencji pozwala bankowi ING na "czerpanie" wiedzy na temat danego klienta. Osoby, które bardzo chronią swoją prywatność mogą mieć z tego powodu duże poczucie dyskomfortu.

Bank ING stał się liderem pod względem wprowadzania w życie nowych dyrektyw i ułatwiania "życia" swoim klientom. Jednak dla niektórych klientów otwarta bankowość może ingerować w ich prywatność.
 

Nie posiadasz konta w ING?

Otwórz konto osobiste ING teraz i zacznij w pełni korzystać z bankowości.
Adres strony ING konto bankowe: https://www.ing.pl/lp/konto-internetowe

Najpopularniejsze