Dopłaty do odsetek od kredytów obrotowych w Millennium Banku

Bank Millennium pomoże przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci pandemią. W ostatnim czasie Bank, zawarł umowe z BGK. Przedsiędbiorcy mogą ubiegać się o dopłaty do odsetek kredytowych w kredytach obrotowych.


Kto skorzysta?

W Banku Millennium z programu mogą skorzystać firmy z segmentu przedsiębiorstw. Wysokość dopłat do odsetek kredytowych zależna jest od wielkości klienta – dla klientów MŚP (wg. definicji z Rozporządzenia Komisji UE 651/2014) wynosi 2 pp, dla pozostałych przedsiębiorstw 1 pp. i naliczana jest maksymalnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Musisz przeczytać: 60 złotych za złożenie wniosku Dobry Start w Banku Millenium

Z programu mogą skorzystać klienci, którzy do końca roku podpiszą z bankiem umowę kredytową lub aneks do istniejącej umowy, uwzględniający postanowienia wynikające z uregulowań ustawowych (Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19). Dopłaty udzielane są na okres 12 miesięcy od podpisaniu umowy, w ramach Funduszu Dopłat do Oprocentowania, prowadzonego przez BGK i stanowią pomoc publiczną udzielaną w ramach limitu 800 000 EUR dla każdego przedsiębiorcy.


Sprawdź również

 

Źródło:

https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe/informacje-prasowe?p_p_id=newsportlet_WAR_newsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_newsportlet_WAR_newsportlet_articleName=dop%25C5%2582aty-do-odsetek-od-kredyt%25C3%25B3w-obrotowych.-bank-millennium-wspiera-przedsi%25C4%2599biorc%25C3%25B3w-dotkni%25C4%2599tych-skutkami-pandemii-07.09.2020&news_articleId=29026694

Najpopularniejsze