Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a zgodność z Konstytucją

Osoby, które prowadzą samochód pod wpływem alkoholu, muszą liczyć się z groźbą utraty prawa jazdy. W niektórych przypadkach polskie sądy mogą zasądzić nawet zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio. Oczywiście, tego typu wyroki są ogłaszane wyłącznie w ostateczności. Gdy kierowca prowadzi samochód pod wpływem alkoholu po raz pierwszy, to dostaje ostrzeżenie w postaci odebrania prawa jazdy tylko na określony czas. Dopiero następna kara to dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wiele osób zastanawia się jednak, czy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jest zgodny z polską Konstytucją. W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to oraz wiele innych pytań.

Spis treści:

  1. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a zgodność z Konstytucją
  2. Czy orzekanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów jest zgodne z Konstytucją?
  3. Pożyczka na dowód w 5 min

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a zgodność z Konstytucją

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa wskazują, że orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów musi być uchwalane w jasno określonych przypadkach. Ustawę skonstruowano w taki sposób, że nie daje sędziom żadnej możliwości na dokonanie indywidualnej oceny sytuacji podsądnego. Nie istnieją żadne widełki karne, które pozwalałyby na skorzystanie z łagodniejszej formy kary w określonych przypadkach oraz mniej łagodnej, gdyby wskazywały na to dane okoliczności. Jest tutaj tylko jeden wybór. 

Sędziowie wskazują jednak, że kara zawsze powinna być proporcjonalna do winy podsądnego. Sędzia powinien mieć możliwość sprawiedliwego rozpatrzenia danej sprawy, co oznacza również zastosowanie właściwej sankcji karnej. Jeśli chodzi o dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, to taka możliwość nie istnieje. Nie ma żadnej szansy na dopasowanie sankcji do określonej sytuacji podsądnego. Sędzia ma z góry zasądzoną rolę do wypełnienia i jest zobowiązany do wymierzenia jasno określonej kary, od której nie ma jakichkolwiek wyjątków. Rolę wymiaru sprawiedliwości w przypadku odbierania prawa jazdy przejmuje w istocie ustawodawca, ponieważ ustawa jasno wskazuje, kiedy konkretna kara powinna być orzeczona. Sędziowie nie mają obecnie żadnej możliwości indywidualnego podejścia do jakiejkolwiek sytuacji. Wszystkie kary oraz odpowiedzialność są zrównane. 

Musisz przeczytać: Samochód bez prawa jazdy, a przepisy polskiego prawa
 

Czy orzekanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów jest zgodne z Konstytucją?

Konstytucja RP wskazuje, że sędzia będący przedstawicielem wymiaru sprawiedliwości zobowiązany jest do sprawiedliwego orzekania, zaś sankcje karne zawsze powinny być adekwatne do aktualnej sytuacji podsądnego. Oznacza to, że za tę samą winę sankcje nie muszą być jednakowe, ponieważ zawsze powinno się zwracać uwagę na okoliczności dodatkowe.

Trybunał Konstytucyjny na razie nie wypowiedział się na temat aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących dożywotniego odbierania prawa jazdy. Na razie nie można zatem stwierdzić, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją czy też nie. 

Przeczytaj także: Czy samochód, który nie jeździ musi mieć ubezpieczenie?

Najpopularniejsze