Firma windykacyjna Corsaria a odsetki za nieistniejący dług

Firma windykacyjna Corsaria a odsetki za nieistniejący dług

Firmy windykacyjne owiane są złą sławą wśród wielu polskich dłużników. Nie ma się co dziwić - w rzeczywistości uprawnienia windykatorów są niewielkie, jednak mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Niewiedzę osób zadłużonych wykorzystuje mnóstwo firm windykacyjnych. Jedną z nich jest np. firma windykacyjna Corsaria. W internecie można znaleźć mnóstwo wpisów od osób skarżących się, że Corsaria domaga się uzyskania zapłaty za nieistniejące długi. Jak poradzić sobie z windykatorami z Corsaria? 
 

Corsaria nalicza odsetki za nieistniejący dług 

Jeden z internautów napisał do nas jakiś czas temu  w którym skarży się, że firma Corsaria sp. z o.o. z  siedzibą w Bydgoszczy od dłuższego czasu próbuje wyegzekwować od niego dług za odsetki dotyczące zapłaty faktury odkupionej od likwidowanej firmy. Mało tego, Corsaria doliczyła również opłatę w wysokości 40 Euro za każdy dzień spłaty. 

Faktury wystawiono na firmę XXX sp. z o.o. (której dany internauta jest wspólnikiem), a dotyczyły one sprzedaży towarów bez wiedzy przedsiębiorstwa. W całym tym procederze chodziło o to, że ktoś posłużył się danymi firmy podczas wystawiania "lewych" faktur. Osoba, która podpisała trefne faktury, nie posiadała jakichkolwiek upoważnień do podpisywania faktur w imieniu firmy XXX. Nie było jednocześnie żadnych dowodów przekazania towarów czy zamówień na zafakturowane towary. 

Płatności na faktury nie były realizowane z konta firmy XXX. Firma wystawiająca faktury ani razu nie przesłała do XXX wezwań do zapłaty odsetek. Internauta podkreślił również, że złożył już zawiadomienie do prokuratury odnośnie próby wyłudzenia pieniędzy. Odsetki, które naliczono były stosunkowo niewielkie, jednak do każdej pozycji firma windykacyjna Corsaria naliczyła horrendalną opłatę 40 Euro za każdy dzień zwłoki. 

 

Jak poradzić sobie z firmą windykacyjną Corsaria? 

Opłata, o której wspomnieliśmy powyżej, w wysokości 40 Euro, wynika z regulacji zawartych w artykule 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W przywołanym przepisie jest mowa o tym, że wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika bez wezwania rekompensata z tytułu kosztów odzyskiwania należności w następujących kwotach: 
 

  • 40 Euro - w sytuacji, gdy wartość należnego świadczenia jest mniejsza lub równa 5000 złotych,
  • 70 Euro - w sytuacji, gdy wartość należnego świadczenia jest większa od 5000 złotych, ale mniejsza niż 50 000 złotych,
  • 100 Euro - w sytuacji, gdy wartość należnego świadczenia jest równa bądź wyższa od 50 000 złotych. 

Ogólna zasada mówi zatem, że gdy w obrocie funkcjonują faktury oraz doszło do opóźnienia w ich opłaceniu, nabywcy wierzytelności przysługuje prawo do uzyskania rekompensaty. W sprawie poruszonej przez internautę sytuacja jest jednak nieco inna, ponieważ faktury nie były wystawiane przez członków jego przedsiębiorstwa.

Jeśli kiedykolwiek zdarzy się Wam uzyskać pismo od firmy windykacyjnej Corsaria z żądaniem uiszczenia należności za nieistniejący dług, najlepiej przygotować dla nich odpowiedź na wezwanie do zapłaty. W takim dokumencie trzeba zawrzeć informację, iż żadne kwoty nie zostaną wypłacone, ponieważ faktury wystawiły osoby trzecie w żaden sposób niezwiązane z naszą firmą.


Sprawdź również: 

 

 

Najpopularniejsze