Hipoteka umowna - co to jest, jak ustanowić i kiedy wygasa

Hipoteka umowna - co to jest, jak ustanowić i kiedy wygasa

Hipoteka umowna - to jedno z najczęściej spotykanych i praktykowanych zabezpieczeń kredytu ze strony wierzyciela, który udziela go osobie zainteresowanej kupnem nieruchomości przy jednoczesnym braku odpowiedniej ilości funduszy. Jest to nic innego jak ograniczone prawo rzeczowe, ponieważ podmiot udzielający kredytu w wysokości potrzebnej do sfinalizowania transakcji, zabezpiecza w ten sposób wykonanie określonego zobowiązania i odzyskanie swoich pieniędzy. Jednym z rodzajów hipoteki jest tak zwana hipoteka umowna. Na czym polega ten rodzaj hipoteki?
 

Co to jest hipoteka umowna?

Hipoteka umowna jest najbardziej popularnym i klasycznym rodzajem hipoteki, doskonale znanym wszystkim osobom, które zaciągnęły w banku tak zwany kredyt hipoteczny na zakup wymarzonej nieruchomości. Oprócz hipoteki umownej na kupno nieruchomości, może być ona również zastosowana na prawie użytkowania wieczystego lub na spółdzielczym, własnościowym prawie do lokalu. Hipoteka umowna jest dobrowolnym zabezpieczeniem naszego kredytu i umowne przepisanie praw do danej nieruchomości na osobę trzecią, np. bank do momentu całkowitej spłaty zadłużenia. W skrócie wygląda to tak, że hipoteka wygasa jeśli spłacimy kredyt i nieruchomość pozostanie naszą własnością. Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie uregulować powstałego długu, kredytowana nieruchomość przechodzi na wierzyciela. 
 

Jak ustanowić hipotekę umowną?

Ustanowienie hipoteki umownej zawsze potwierdzane jest przez odpowiedni akt notarialny, bądź umowę. Cała procedura sprowadza się do sporządzenia właściwego i oficjalnego dokumentu przez osobę, która jest prawnym właścicielem danej nieruchomości, na której chce ustanowić hipotekę.  W dokumencie musi znaleźć się oświadczenie prawnego właściciela nieruchomości, mówiące że dany podmiot, na przykład bank udziela mu pożyczki na zakup tejże na określony czas i w określonej wysokości, a on celem zabezpieczenia spłaty zaciągniętego zobowiązania ustanawia na swojej nieruchomości hipotekę umowną na rzecz danego podmiotu, czyli wierzyciela. Po sporządzeniu takiego aktu notarialnego, wszystkie dokumenty kierowane są do właściwego sądu, który na podstawie wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej danej nieruchomości, dokonuje takiego wpisu. Ten krok kończy całą procedurę. Hipoteka umowna została ustanowiona.
 

Kiedy wygasa hipoteka umowna i jej wykreślenie z księgi wieczystej

Hipoteka umowna zawsze ustanawiana jest na określony czas. W przypadku kredytu zaciągniętego w banku na zakup nieruchomości, umowa kredytowa jasno określa długość okresu kredytowania. Do momentu całkowitej spłaty zadłużenia, prawnym właścicielem nieruchomości jest bank. Wygaśnięcie hipoteki umownej następuje w momencie spłaty kredytu. W takiej sytuacji sporządzany jest stosowny akt notarialny, który mówi o spłacie zobowiązania i pozwala na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej


Podsumowanie hipoteka umowna

Hipoteka umowna to ograniczone prawo do danej nieruchomości i ustanawiana jest dobrowolnie, na rzecz podmiotu udzielającego kredyt na zakup nieruchomości. Zawsze musi być poświadczona aktem notarialnym i wygasa w momencie całkowitej spłaty zaciągniętego zadłużenia.


Przeczytaj również inne: 
Artykuły o kredytach hipotecznych:
Lista dokumentów kredyt hipoteczny
Kredyt hipoteczny w jakiej walucie wybrać

Najpopularniejsze