Ile komornik może zająć emerytury w 2019 roku

Ile komornik może zająć emerytury w 2019 roku

Obecnie średnie zadłużenie Polaka wynosi około 26 tysięcy złotych, niestety kwota ta szybko nie spadnie. Z roku na rok Polacy coraz bardziej zadłużają się, dotyczy to także części społeczeństwa w zaawansowanym wieku. Komornicy mają więc wiele pracy i nie zmieni się to w najbliższych latach. Wiele zobowiązań po terminie mają również emeryci. Emerytura należy to jednych z najczęstszych sposobów odzyskiwania długu przez komornika. Ile komornik sądowy może zająć emerytury w 2019 roku, a ile stanowi kwota wolna od zajęcia komorniczego w bieżącym roku? Sprawdź szybkie pożyczki pozabankowe
 

Ile komornik może zająć emerytury w 2019 roku? 

O ograniczeniach egzekucji z emerytury stanowią przepisy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zgodnie z regulacją zawartą w artykule 140 1 pkt 3 obejmującą egzekucję długów, które pochodzą ze zobowiązań prywatnych, po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki oraz inne należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Komornik może potrącić z emerytury dłużnika, najwyżej 25 procent kwoty jaką otrzymał z tytułu emerytury. Bez znaczenia jest ilość wierzycieli. Jeśli ma miejsce wiele egzekucji, wówczas organ rentowy kwotę o wysokości maksymalnie 25 procent potrącenia oddaje temu komornikowi, który jako pierwszy rozpoczął egzekucję wobec dłużnika. W przypadku, gdy nie jest znane pierwszeństwo, wówczas organ rentowy odda część emerytury temu organowi, który egzekwuje większą należność. ZUS w czasie postępowania w trakcie procesu potrąceń ze świadczeń emerytalnych ustala rodzaj egzekwowanej należności. Od niego właśnie zależy, jaki procent emerytury w stopniu maksymalnym może zostać przekazany komornikowi. Potrącenia dokonywane są maksymalnie w granicach:

1. Do 60 procent, jeśli chodzi o egzekucję z tytułu alimentów
2. Do 50 procent, jeśli egzekucja związana jest z odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych czy opiekuńczo- leczniczych
3. Do 25 procent jeśli chodzi o pozostałe egzekucje

 

Kwota wolna od zajęcia z emerytury

Kwota wolna od zajęcia z emerytury wynosi aktualnie 75 procent. Minimalna emerytura w 2019 roku to kwota 1100 złotych, a więc komornik nie może zająć dłużnikowi kwoty co najmniej 825 złotych, tyle musi zostawić z emerytury osobie posiadającej zaległe zobowiązania.
 

Jak ZUS wylicza potrącenie z emerytury

Najpierw ZUS bierze wysokość emerytury brutto, po czym wylicza kwotę emerytury netto, Następnie ustala maksymalny procent potrącenia i wylicza go od kwoty brutto. Z uzyskanego wyniku odejmuje maksymalny procent potrącenia od emerytury netto i pozostałą kwotę wypłaca dłużnikowi.

Warto wiedzieć,iż liczba egzekucji komorniczych prowadzonych aktualnie wobec zadłużonego emeryta  nie wpływa zupełnie na kwotę wolną od zajęcia. Wysokość zadłużenie nie zmienia również w żaden sposób całego procesu egzekucji komorniczej. Długi alimentacyjne nie są objęte kwotą wolną od zajęcia komorniczego, gdyż ich spłata uznawana jest za najbardziej istotną.  A więc oznacza to, iż od spłaty takiego rodzaju długu z emerytury alimenciarz nie może w uciec. Komornik nie ma też obowiązku zwracać uwagi, czy pozostawia dłużnikowi wystarczające środki, które wystarczą na  przeżycie.

Przeczytaj także:
Ryzyko kredytowe co to jest ryzyko kredytowe
Przelew online jak długo idzie przelew
Czyszczenie BIK czyszczenie historii kredytowej

Najpopularniejsze