Jak komornik dowiaduje sie o spadku?

Jak komornik dowiaduje sie o spadku?

Komornik posiada kilka możliwości na uzyskanie informacji na temat majątku dłużnika. Dotyczy również tego majątku, który został przez osobę zadłużoną nabyty na mocy spadkobrania w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego. W dzisiejszym artykule dokładnie tłumaczymy, jak komornik dowiaduje się o spadku. Zapraszamy do wnikliwej lektury! 

 

Jak komornik dowiaduje się o spadku? 

Podczas trwającej egzekucji, komornikowi przysługuje prawo do wysunięcia wobec dłużnika żądania ujawnienia informacji na temat jego majątku. Dłużnik jest zobowiązany do przekazania oświadczenia o stanie majątku. Co ważne, dłużnicy powinni pamiętać o tym, że gdy informacje zawarte w oświadczeniu okażą się fałszywe, to z tego tytułu grozi odpowiedzialność karna za złożenie fałszywych zeznań. 

Komornicy mają również prawo do uzyskania informacji w Urzędzie Skarbowym na temat aktualnych zaległości podatkowych dłużnika. Dłużnicy muszą mieć świadomość tego, iż od spadków i darowizn koniecznie należy uiścić podatek. Informacja o przyjęciu spadku, w którego skład wchodzą nieruchomości, dociera do Urzędu Skarbowego z sądu. Obowiązkiem spadkobiercy jest rozliczenie się z Urzędem Skarbowym od daty przyjęcia spadku. 

Dodatkowo, komornicy mają także prawo do skierowania zapytania do odpowiednich instytucji zajmujących się gospodarką nieruchomościami o to, czy dłużnik nie ma prawa własności bądź współwłasności do jakichkolwiek nieruchomości. Wszystkie omówione tutaj działania mogą być podejmowane przez komorników na dowolnym etapie postępowania egzekucyjnego. W każdym czasie wierzyciel ma prawo do złożenia wniosku o rozszerzenia postępowania o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości. Warto wiedzieć, że dopóki wierzyciel nie złoży wniosku o przeprowadzenie egzekucji dłużnika z nieruchomości, komornik w ogóle nie będzie sprawdzał mieszkania osoby zadłużonej.

 

Zobacz też: Dziedziczenie długów - do którego pokolenia?

 

Jak uniknąć egzekucji mieszkania? Jak ukryć mieszkanie przed komornikiem?

Sporo dłużników zastanawia się nad tym, czy jest sposób na uniknięcie egzekucji mieszkania oraz ukrycie mieszkania przed komornikiem. Podstawowa rzecz o której należy pamiętać, to systematyczna spłata zadłużenia wobec wierzyciela. Im więcej długów spłacimy, tym ryzyko zajęcia mieszkania przez komornika znacząco się zmniejszy. Jednocześnie czujność wierzyciela także zostanie "uśpiona". 

Warto wiedzieć, że wierzyciele zwracają się do komorników o przeprowadzenie dodatkowych czynności tylko wtedy, gdy dłużnicy bardzo mocno ociągają się ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. W przypadku, gdy cała egzekucja przebiega skutecznie, np. są realizowane potrącenia z wynagrodzenia za pracę bądź dłużnik samodzielnie dokonuje własnych wpłat, to dłużnik przy potencjalnym zajęciu mieszkania będzie miał prawo do zaskarżenia tej decyzji powołując się na fakt, iż doszło wówczas do tzw. niewspółmierności zajęcia.

Każdy dłużnik powinien pamiętać o tym, że do sprzedaży nieruchomości w ramach licytacji komorniczych niejednokrotnie dochodzi nawet wtedy, gdy długi są stosunkowo małe, np. mniejsze niż 50 000 złotych. Najważniejsze dla dłużników powinno być zatem systematyczne dokonywanie wpłat na rzecz wierzyciela - tylko wtedy zyskuje się stuprocentową pewność, że do zajęcia nieruchomości nigdy nie dojdzie. 

 

Kto może prowadzić egzekucję nieruchomości? 

Niezwykle istotna informacja z punktu widzenia dłużników: egzekucję nieruchomości mogą prowadzić wyłącznie komornicy właściwi dla jej położenia. W sytuacji, gdy wierzyciel wybrał do prowadzenia egzekucji komorniczej komornika mającego kancelarię w innym rewirze niż mieszkanie należące do dłużnika, wtedy istnieje szansa na uniknięcie zajęcia mieszkania. 

 

Przeczytaj również:

Najpopularniejsze