Jak napisać i złożyć wykaz majątku u komornika

Komornik może wezwać dłużnika do złożenia u niego wykazu majątku. Jak napisać taki wykaz? Co w nim ująć? Czy musimy to zrobić? Postaramy się udzielić odpowiedzi na te wszystkie pytania.


Spis treści: 

  1. Wezwanie komornicze
  2. Wykaz majątku jest skuteczny, tylko kiedy złożony jest osobiście
  3. Co, jeżeli nie pojawimy się w wyznaczonym przez komornika terminie
  4. Jak napisać wykaz majątku dla komornika
  5. Otwórz darmowe konto bez komornika


wykaz majątku
 

Wezwanie komornicze

Komornik ma prawo wezwać dłużnika do złożenia dokumentu takiego jak wykaz majątku. Jeżeli takie wezwanie otrzymaliśmy jesteśmy zobowiązani, pod karą grzywny taki dokument złożyć. Co więcej, konieczne jest osobiste stawiennictwo.
 

Wykaz majątku jest skuteczny, tylko kiedy złożony jest osobiście

Możliwość złożenia wykazu majątku można wypełnić na dwa sposoby:

• posługując się gotowym formularzem, który otrzymamy od komornika
• wskazując posiadany majątek w sposób ustny, przy komorniku, co skutkuje umieszczeniem wykazu w protokole


Obecność dłużnika jest bezwzględnie konieczna, ponieważ bez względu na to, czy wykaz majątku składamy w formie papierowej, czy ustnej, niezbędne jest złożenie u komornika przyrzeczenia. Przyrzeczenie to poświadcza,  że dłużnik jest świadomy, tego co powiedział i bierze za to odpowiedzialność przed prawem. Niezbędne jest także zapewnienie o prawdziwości wykazu majątku i o tym, że wymieniliśmy wszystkie składniki tego, co posiadamy.
 

Co, jeżeli nie pojawimy się w wyznaczonym przez komornika terminie

Jeżeli nie pojawimy się na spotkaniu w wyznaczonym, przez komornika terminie mogą nam grozić konsekwencje prawne. Oczywiście sytuacja ta dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecności, nie np. sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy i mamy na ten dzień zwolnienie lekarskie. Nieusprawiedliwiona obecność może nas kosztować 5 tysięcy złotych- taką grzywnę może na nas nałożyć. komornik Możliwe jest także nałożenie, przez komornika przymusowego doprowadzenia, a nawet zastosowanie do miesiąca aresztu. Podobna sankcja może nas spotkać, jeżeli nie zgodzimy się złożenie przyrzeczenia. W trakcie odbywania kary dłużnik może w dowolnym momencie złożyć wykaz, jednak w przypadku, kiedy ukarano nas grzywną, nie podlega ona umorzeniu.

Przeczytaj także: Jak wycofać sprawę od komornika
 

Jak napisać wykaz majątku dla komornika

Stworzenie wykazu majątku nie jest trudne. Sprowadza się to do wypełnienia otrzymanego od komornika druku. Niezbędne jest podanie podstawowych danych teleadresowych. Kolejna część wykazu to odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące:

1. ogólnej sytuacji dotyczącej majątku dłużnika
2. posiadanych nieruchomościach
3. posiadanych środkach finansowych
4. wierzytelnościach i innych prawach majątkowych
5. ruchomościach
6. i innych niewymienionych wyżej składnikach majątku.


Ogólna sytuacja dłużnika dotyczy uzyskiwanych przez niego środków na utrzymanie. Skąd pochodzą i ile wynoszą, a także rozliczenia z właściwym urzędem skarbowym w latach ubiegłych. Informacji, czy wobec dłużnika w ciągu ostatnich 5 lat prowadzone było postępowanie egzekucyjne, oraz tego, czy w tym czasie przekazywał prawa do swojego majątku, wraz z datami. Część dotycząca nieruchomości wymaga wymienienia składników posiadanych nieruchomości. W części dotyczącej środków finansowych konieczne jest wymienienie środków pieniężnych, które fizycznie posiadamy w domu, oraz na wszelkich rachunkach bankowych- kwoty wraz z numerami rachunków. Część dotycząca wierzytelności i innych praw majątkowych wymaga wyszczególnienia wierzytelności, jakie dłużnik ma z tytułu umów o pracę, czy zlecenie, wierzytelności powstałych z tytułu rent i emerytur, czy innych świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, akcji, obligacji, oraz posiadanych udziałów w spółkach. Wierzytelności wynikających z posiadania tytułu do praw autorskich, czy wynalazczych. Jako ruchomości najczęściej rozumie się samochody i inne pojazdy, narzędzia, wyposażenie nieruchomości np. sprzęt AGD, RTV, meble, komputery itp. posiadane przez dłużnika. Koniecznie jest wyszczególnienie posiadanych kosztowności np. biżuterii.

Stworzenie wykazu własnego majątku nie jest trudnym zadaniem, ważne jest jednak poświadczenie prawdy, ponieważ w innym wypadku grożą nam sankcje.

Przeczytaj także: Czy komornik może zająć całą wypłatę?

Najpopularniejsze