Jak napisać pismo do komornika o zmniejszenie zajęcia pensji

Jak napisać pismo do komornika o zmniejszenie zajęcia pensji? To pytanie spędza sen z powiek wszystkim dłużnikom, którym komornicy zajmują wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Brak wystarczającej ilości środków do opłacenia bieżących rachunków czy zakupienia żywności to niewątpliwie bardzo trudna sytuacja, ponieważ powoduje powstawanie kolejnych zadłużeń wobec firm dostarczających media. Czy w związku z brakiem środków na życie istnieje możliwość skutecznego wystosowania wniosku do komornika o obniżenie wysokości zajęcia komorniczego? 

pismo o zmniejszenie pensji
Pobierz wzór pisma do komornika o zmniejszenie zajęcia pensji

 

Jak napisać pismo do komornika z prośbą o zmniejszenie zajęcia pensji? 

Osoby mające znaczące zadłużenia każdego dnia obawiają się o swoją przyszłość. Komornik zajmuje znaczną część ich wynagrodzenia, przez co często nie starcza im nawet na opłacenie podstawowych rachunków czy zakup żywności. Koszty komornicze, które potrącone są przy ściąganiu pieniędzy z wynagrodzenia, są naprawdę bardzo wysokie i znacznie powiększają ogólny poziom zadłużenia danego dłużnika. Wszyscy eksperci jednomyślnie podkreślają, że spłacanie długów za pośrednictwem komornika to najgorsze z dostępnych rozwiązań, ponieważ koszty komornicze są po prostu ogromne. 

Podmiotem odpowiedzialnym za wszczęcie egzekucji komorniczej jest tak naprawdę wierzyciel, wobec którego mamy zadłużenia. To wierzyciel ma pełną władzę nad tym, jakie działania podejmowane są w ramach zainicjowanego przez niego postępowania komorniczego. Czy zatem wysłanie pisma do komornika o zmniejszenie zajęcia pensji to dobry pomysł? Trzeba mieć świadomość tego, że pismo do komornika o zmniejszenie zajęcia pensji nic nam nie pomoże. Komornik taki dokument zignoruje, dlatego wysyłanie tego rodzaju pism do komorników to tylko i wyłącznie strata czasu. 

 

O zmniejszenie zajęcia pensji poproś wierzyciela!

Jedyne skuteczne rozwiązanie, z jakiego powinni skorzystać dłużnicy, to zwrócenie się z prośbą do wierzyciela. Najlepiej jest skierować wniosek o zawarcie ugody. Dokument odnośnie ugody powinien zawierać zapisy mówiące o tym, że wierzyciel zobowiązuje się do umorzenia bądź zawieszenia trwającej egzekucji komorniczej na okres, w którym osoba zadłużona będzie terminowo spłacała wszystkie swoje zobowiązania.

Komornik na wniosek wierzyciela będzie musiał zawiesić trwające postępowania. W takim przypadku spłata długu będzie odbywała się bezpośrednio na konto wierzyciela, a nie na konto komornika. W rezultacie łączny bilans kosztów będzie znacznie niższy, ponieważ nie będą już doliczane opłaty z tytułu prowadzenia egzekucji komorniczej. 


Musisz przeczytać: Dziedziczenie długów do którego pokolenia obowiązuje

Najpopularniejsze