Jak napisać wniosek do komornika o zwolnienie konta bankowego?

Zajęcie wynagrodzenia to częsta praktyka stosowana przez komorników wobec dłużników, którzy przez długi czas uchylają się od spłaty swoich zobowiązań finansowych. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jakie są uprawnienia komorników w zakresie zajmowania wynagrodzeń oraz doradzamy jak napisać wniosek do komornika o zwolnienie konta bankowego. 

 

Zajęcie konta przez komornika  

Procedura zajęcia konta przez komornika rozpoczyna się od przesłania do pracodawcy informacji o zajęciu wynagrodzenia z żądaniem dokonywania potrąceń ponad kwotę wolną od zajęcia. Oznacza to, że to pracodawca osoby zadłużonej musi prawidłowo wyliczać kwoty, które mają trafiać na rzecz komornika oraz wysokość obciętego wynagrodzenia.  Dokładna wysokość kwoty wolnej jest zmienna i zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło 2600 złotych brutto. 

Przeczytaj także: Konto zajęte przez komornika co robić?

 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Aktualnie obowiązujące przepisy wskazują, że w trakcie egzekucji długów niealimentacyjnych pracodawca zobowiązany jest do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę dłużnika w wysokości 60% płacy netto. W bieżącym, 2020 roku najniższa pensja wynosi 2600 złotych brutto, czyli dłużnik niealimentacyjny otrzyma 1878 złotych. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że przy długach alimentacyjnych nie ma czegoś takiego jak kwota wolna od zajęcia. W konsekwencji prowadzi to do tego, że pensja dłużnika alimentacyjnego jest zmniejszana aż o 3/5. 

Z kolei przy egzekucjach innych należności od zaległych alimentów za pracę dłużnika pracodawca musi pozostawić pracownikowi kwotę odpowiadającą minimalnej płacy ustalonej stosownym rozporządzeniem w danym roku. Górny limit zajęcia egzekucyjnego z tytułu wynagrodzenia za pracę zawsze przy długach innych niż alimenty wynosi zawsze maksymalnie 50%. Ma to niezwykle istotne znaczenie, gdy ktoś posiada wynagrodzenie wyższe niż 3000 złotych miesięcznie na rękę. Dlaczego? W tym celu posłużymy się przykładem. Gdy dłużnik zarabia miesięcznie 5000 złotych netto, to kwota wolna od zajęcia będzie wynosiła 50%, czyli 2500 złotych. Jest to dużo więcej niż płaca minimalna. Im więcej ktoś zarabia, tym większą kwotę zajęcia może pobierać komornik. 

 

Blokada konta przy długach alimentacyjnych i "podwójne zajęcie"

Nowelizacja przepisów dotycząca dłużników alimentacyjnych spowodowała, że nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia dla tego rodzaju dłużników. Dłużnik alimentacyjny musi liczyć się z tym, że instytucja bankowa zablokuje w całości jego rachunek oraz przekaże wszystkie jego pieniądze na rzecz komornika. Podczas egzekucji wszelkiego rodzaju innych długów wprowadzona jest kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego, która wynosi w chwili obecnej 1687,50 zł. Jednocześnie bez względu na rodzaj zajęcia (alimenty lub jakikolwiek inny rodzaj długów), gdy na rachunek bankowy dłużnika trafia potrącone już wcześniej przez pracodawcę wynagrodzenie, to komornik nie może po raz drugi dokonywać potrąceń z pensji, gdyż jest to nielegalne. 

 

Podwójne zajęcie wynagrodzenia za pracę - jak się przed nim uchronić? 

Do podwójnych zajęć rachunków bankowych dłużników dochodzi stosunkowo często. Komornik w trakcie zajmowania rachunku bankowego nie ma informacji odnośnie znajdujących się na nim środków. Oprócz tego, nie posiada też wiedzy odnośnie pochodzenia wpływających na to konto pieniędzy. Dłużnik, który chciałby uchronić się przed taką sytuacją, powinien utrzymywać stały kontakt z komornikiem oraz poinformować go o tym, że z jego wynagrodzenia są już potrącane środki na rzecz wierzyciela. 

Najpopularniejsze