Jak szybko komornik dowie się o nowym koncie?

Jak szybko komornik może dowiedzieć się o założeniu nowego rachunku bankowego przez dłużnika? Tego typu pytania zadaje sobie sporo osób, które od jakiegoś czasu mają spore zobowiązania finansowe wobec różnych wierzycieli. W wielu przypadkach komornicy mimo zawarcia ugody oraz dobrowolnej spłaty długu przez dłużników i tak blokują im wszystkie środki zgromadzone na rachunku bankowym. Czy zajęcie konta bez powiadomienia przez komornika jest w ogóle legalne? Czy istnieją banki niezrzeszone w OGNIVO? Jak ustrzec swoje środki przed egzekucją komorniczą? Oto komplementarny poradnik, w którym rozwiewamy wszystkie wątpliwości. 

nowe konto bez komornika


jak szybko komornik dowie sie o nowym koncie

Jak szybko komornik będzie wiedział o założeniu nowego rachunku bankowego? 

Niestety, nie mamy dobrych wiadomości dla osób zadających sobie powyżej zawarte pytanie. Komornicy mają szereg uprawnień w zakresie nakładania blokad na rachunki bankowe - zarówno te dopiero co założone jak i te istniejące od dłuższego czasu. Zasady oraz wytyczne dotyczące współpracy pomiędzy polskimi instytucjami bankowymi oraz kancelariami komorniczymi zostały narzucone przez polskiego ustawodawcę. W Polsce obowiązuje szereg ustaw, które nakazują bankom oraz spółdzielczym kasom oszczędnościowym przekazywanie informacji będących tajemnicą bankową konkretnym instytucjom, w tym także organom egzekucyjnym, a więc również komornikom. Do zajmowania rachunków bankowych upoważnione są również inne instytucje takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Skarbowy czy inne administracyjne organy egzekucyjne. 

W naszym systemie prawnym funkcjonuje nowoczesne narzędzie o nazwie OGNIVO. Zostało ono stworzone przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Korzysta z niego zdecydowana większość kancelarii komorniczych w Polsce. Wystarczy, że komornik wykupi dostęp do usługi aplikacji OGNIVO, a będzie miał dostęp do szybkiej lokalizacji jakichkolwiek rachunków, których właścicielem bądź współwłaścicielem jest dłużnik. 

Oprócz tego, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), która administruje usługą OGNIVO, utworzyła również specjalny system teleinformatyczny, który pozwala na obsługę zajęć wierzytelności z rachunku bankowego. System ten dedykowany jest właśnie komornikom, którzy w ten sposób dosłownie w kilka sekund mogą zająć środki zgromadzone przez wytypowanych dłużników. Zajmowanie środków z kont dłużników jest dzisiaj wręcz błyskawiczne. Komornik wyłącznie za pośrednictwem internetu bez wychodzenia zza biurku może nie tylko dokładnie sprawdzić, ile rachunków bankowych prowadzi konkretny obywatel, ale także błyskawicznie może doprowadzić do zajęcia wszystkich zgromadzonych na rachunku środków. 

Pod względem blokowania rachunku bankowego przez komornika dłużnicy nie mają praktycznie nic do powiedzenia. Nikt nie pyta ich o zdanie, a o zajęciu środków dowiadują się już po fakcie, na przykład przy próbie zapłacenia za zakupy kartą w sklepie. Właśnie dlatego tak wielu dłużników zastanawia się, jak ukryć swoje środki przed egzekucją komorniczą. 

Musisz przeczytać: OGNIVO - co to jest za system i jak działa?
 

Komornik zajął konto - co zrobić? 

Wiele razy zdarza się tak, że dłużnik podpisuje z komornikiem ugodę i zobowiązuje się do spłacania swojego długu w określonych, comiesięcznych ratach. Niestety, wielu komorników postępuje nieuczciwie i mimo tego, wbrew poprzednim ustaleniom dokonuje blokady rachunku bankowego. W takim przypadku warto wysłać do komornika wniosek o zwolnienie konta.

Jednocześnie trzeba także mieć świadomość tego, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami obowiązuje kwota wolna od zajęcia, której bank w żadnym wypadku nie może komornikowi przekazać. Jeśli komornik postąpi niezgodnie z prawem i zajmie kwotę wolną od zajęcia, wtedy warto wysłać do niego pismo z żądaniem zwrotu nielegalnie pobranych z konta środków. Niektórzy komornicy mimo skierowania takiego wniosku rozpatrują go negatywnie. Wtedy dłużnikowi przysługuje siedem dni na złożenie skargi na czynności prowadzone przez komornika. 
 

Przychody wyłączone z egzekucji komorniczej

Przepisy polskiego prawa jasno wskazują, których przychodów komornicy w żadnym wypadku nie mają prawa zajmować. Mowa tutaj w szczególności o takich dochodach jak świadczenie wychowawcze Rodzina 500+, zasiłek z MOPS-u czy alimenty. W przypadku, gdy na swoim rachunku bankowym posiadamy tylko i wyłącznie środki zwolnione z egzekucji komorniczej bądź gdy na zajęty rachunek wpływa "pomniejszona" już przez komornika wpłata bądź inny stały dochód, to komornik powinien wtedy przychylić się do wniosku dłużnika i zwolnić jak najszybciej jego rachunek bankowy. 

 

Czy każdy bank zablokuje konto na żądanie komornika?

W sytuacji, gdy złożenie do komornika wniosku o zwolnienie rachunku od zajęcia nie przyniesie żadnych oczekiwanych rezultatów, to nie ma już zbyt dużego pola manewru. Założenie rachunku bankowego w innym polskim banku to rozwiązanie doraźne, które pomoże tylko przez chwilę, aż komornik go nie odkryje. Oczywiście komornicy rzadko kiedy podejmuję się kolejnego poszukiwania rachunków dłużnika, jednak takiej okoliczności nie da się całkowicie wykluczyć. 

W chwili obecnej każda instytucja bankowa oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowa w naszym kraju należy do systemu OGNIVO utworzonego i zarządzanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Nie da się zatem znaleźć polskiego banku, który mógłby utworzyć nam taki rachunek, który nie byłby do zidentyfikowania przez komornika. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że numer rachunku komornik może poznać nie tylko korzystając z systemu OGNIVO, ale również zwracając się o udzielenie informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź do właściwego Urzędu Skarbowego. 

 

Rachunek bankowy, którego nie znajdzie komornik - jedyne skuteczne rozwiązanie 

Polski komornik może ścigać dłużników wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie może zatem zlokalizować ani zająć rachunków prowadzonych w innych krajach. Właśnie dlatego tak wielu dłużników od jakiegoś czasu podejmuje decyzję o założeniu rachunku bankowego w innym kraju, na przykład w Niemczech, Wielkiej Brytani lub na Litwie. Dużą popularnością cieszą się tanie konta Revolut, które pozwalają na realizację bezpłatnych przelewów na całym świecie. Dodatkowo, kartą płatniczą Revolut można płacić na terenie Polski całkiem za darmo. Każdy, kto chce uwolnić się od komornika, powinien zatem założyć konto w banku mającym siedzibę w innym kraju. Jest to rozwiązanie skuteczne i proste. 

Musisz przeczytać: 

Najpopularniejsze