Jak wycofać sprawę od komornika

Kiedy dochodzi do momentu, w którym dostajemy pismo od komornika lub nawet zajęte zostaje nasze konto bankowe, wówczas próbujemy jakoś rozwiązać sprawę nieuregulowanego zadłużenia. Wiele osób dopiero wtedy zaczyna działać. Niestety, większość z nich robi to w sposób niewłaściwy, tym samym nie poprawiając w ogóle swojej sytuacji. Jak wycofać sprawę od komornika skutecznie?

Spis treści:
Unikanie powszechnych błędów
Komornik odstępuje na wniosek wierzyciela
Pisma do wierzyciela 
Negocjacje z wierzycielem
Propozycja dobrowolnych wpłat
Odwołania od decyzji sądowych
Odwołanie do Rzecznika Praw Konsumenta
Szybkość działania
Pożyczka również dla osób z komornikiem
 

Unikanie powszechnych błędów 

Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, co należy zrobić. Po drugie, warto również pamiętać o tym, że rozwiązanie, które pomogło jednej osobie, niekoniecznie musi się sprawdzić w przypadku drugiej. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i każda osoba zadłużona może znajdować się w różnej sytuacji materialnej i życiowej. Mając to na uwadze, trudno jest jednoznacznie podać złoty środek na to, jak wycofać sprawę od komornika. Niemniej jednak warto wiedzieć co należy zrobić, żeby móc starać się o poprawę swojej sytuacji w tak nieprzyjemnych chwilach. Przygotowaliśmy kilka wskazówek, dzięki którym można liczyć na korzystniejszy dla siebie bieg wydarzeń. 
 

Komornik odstępuje na wniosek wierzyciela

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że komornik jest jedynie narzędziem wykonującym wolę wierzyciela. Kierowanie wniosków i pism do samego komornika zatem nie ma większego znaczenia dla poprawy sytuacji. Jeśli na przykład firma windykacyjna posiada orzeczenie sądowe, wykonanie wyroku będzie w gestii komornika. Jeśli ktoś poważnie myśli o tym, by skutecznie wycofać sprawę od komornika, należy myśleć o kontakcie z samym wierzycielem.
 

Pisma do wierzyciela 

Aby skutecznie zmienić swoją trudną sytuację trzeba zatem kontaktować się za pomocą odpowiednich pism i wniosków z przedstawicielami wierzyciela. Oznacza to, że wysyłanie pism do biura komornika nie tylko nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia windykacji, jedynie może nawet wydłużyć czas samego postępowania.
 

Negocjacje z wierzycielem

Jeśli komornik nie ma żadnego wpływu na to, czy odstąpi od windykacji, to siłą rzeczy należy koniecznie podjąć próbę porozumienia się z wierzycielem. W praktyce oznacza to wysyłanie wszelkich pism do wierzyciela. Jeśli zatem realnie spojrzeć na sytuację, widać wyraźnie, że to do wierzyciela należy podejmowanie ostatecznych decyzji. Z tego też względu wszystkim zadłużonym polecana jest próba porozumienia się na drodze negocjacji ze wspomnianym wierzycielem.
 

Propozycja dobrowolnych wpłat

Aby wzmocnić swoją pozycję w negocjacjach należy zacząć od wykazania dobrej woli i przekonać wierzyciela do tego, że naprawdę chcemy uregulować wszelkie należności. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań dla osób nie wiedzących jak wycofać sprawę od komornika osobom jest własna propozycja dobrowolnych spłat zadłużenia. Może ona przybierać oczywiście formę rat lub całości zaciągniętego zobowiązania, wszystko zależy od indywidualnych możliwości dłużnika.

Dobrą praktyką jest płacenie większych rat niż wynosi suma zajmowana miesięcznie przez komornika. Pozwala to na wykazanie prawdziwej woli uregulowania zadłużenia, może też zmniejszać spłacane odsetki karne, jakie pobiera komornik.

Sprawdź pożyczki: Pożyczki dla zadłużonych i z komornikiem
 

Odwołania od decyzji sądowych

W przypadku braku porozumienia z wierzycielem nikt nie stoi jeszcze na straconej do końca pozycji. Wystarczy w takiej sytuacji składać reklamacje i odwołania do organu wydającego takie postanowienia, jednocześnie zaś wpłacając dobrowolnie sumy na konto wierzyciela.
 

Odwołanie do Rzecznika Praw Konsumenta

Warto również rozważyć odwołanie do Rzecznika Praw Konsumenta. Nie jest to organ mający wpływ na to jak wycofać sprawę od komornika, niemniej jednak samo zainteresowanie sprawą niekiedy może złagodzić stosunek wierzyciela do dłużnika tym samym korzystnie wpływający na spłatę powstałego zadłużenia.
 

Szybkość działania

W sprawach dotyczących egzekucji komorniczej,  czas naprawdę ma duże znaczenie. Dla dłużnika zwlekanie oznacza wzrost odsetek karnych, tym samym powiększenie całości sumy jaką będzie musiał zwrócić. Z tego też względu warto ciągle być w kontakcie z wierzycielem i starać się na bieżąco trzymać terminów spłat zadłużenia. W przeciwnym razie grozi nie tylko egzekucja komornicza, ale także jej koszty, które również nie są małe.

Jak zatem doskonale widać, wskazówki co do tego jak wycofać sprawę od komornika mają wspólną cechę. Przede wszystkim warto zadbać o to, by utrzymywać dobre relacje z wierzycielem i wykazywać prawdziwą wolę jak najszybszego załatwienia sprawy. Regularne lub nawet szybsze spłacenie całości zadłużenia nie tylko pokazuje dobrą wolę, ale także jest sposobem na uniknięcie dodatkowych kosztów w postaci kosztów egzekucji komorniczej i odsetek karnych. 

Przeczytaj także: Przedawnienie długu a komornik
 

Najpopularniejsze