Kara za brak OC 2019 i 2020

Kara za brak ważnego OC dla właścicieli pojazdów wzrośnie nawet o 700 zł. W 2020 roku zapominalscy mogą zapłacić nawet 5200 zł. grzywny za brak tego rodzaju ubezpieczenia. Niemniej jednak największe kary będą dotyczyły właścicieli aut ciężarowych.

Spis treści:

Jak wygląda kwestia niepłacenia OC w Polsce?
Jaka kara za brak OC w 2019 roku?
Większy pojazd to większa kara
Brak OC przez kilka lat, jaka grzywna?
Kierowca nie musi mieć ze sobą polisy OC
Wysokie grzywny i dodatkowa odpowiedzialność
Kiedy nie zapłacisz kary za brak ważnego OC?
Kiedy grozi kara za brak ważnego ubezpieczenia OC?
Kto nakłada kary za brak ważnego OC?
Czy możliwe jest odwołanie się od kary za brak OC? 
Kiedy możemy się ubiegać o umorzenie kary za brak ważnego OC? 
Nie jeżdżę samochodem, czy muszę wykupić ubezpieczenie OC?

 

Jak wygląda kwestia niepłacenia OC w Polsce?


Według ostatnich danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, aż 100 tysięcy polskich kierowców jeździ bez ważnego ubezpieczenia OC. Pod tym względem nasz kraj nie wyróżnia się nazbyt szczególnie na tle innych, bowiem znajdujemy się mniej więcej w połowie zestawienia. Istnieją kraje, w których odsetek samochodów nie mających polisy wynosi nawet 4 procent, niemniej jednak są również i takie, w których jest on bardzo niski i wynosi maksymalnie do 0,2 %. 

Według danych zgromadzonych przez UFG pod tym względem najgorzej wypadają województwa warmińsko-mazurskie, opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Tam, ryzyko kolizji z pojazdem, który nie ma ważnej polisy OC jest o 1,5 razy wyższe, aniżeli w innych regionach kraju. 

Za takich kierowców niestety płacą wszyscy pozostali, bowiem koszty, które ponoszą ubezpieczyciele w związku z takimi sytuacjami, rozkładają się później na składki tych uczciwych. Zaś liczba nieuczciwych stale wzrasta, bowiem rośnie liczba aut rejestrowanych, jak i składki OC. Cena ubezpieczenia dla wielu kierowców, szczególnie młodych, bywa zaporowa, a to skłania ich do nieuczciwości. Niemniej jednak kary za takie zachowanie są dosyć dotkliwe. 
 

Jaka kara za brak OC w 2019 roku?


Wysokość kary za brak ważnego ubezpieczenia OC będzie zależała w dużej mierze od tego, jak długi czas auto nie miało opłaconej polisy, jak również od rodzaju pojazdu (auto ciężarowe, osobowe, czy np. motocykl). W 2020 r. kierowcy samochodów osobowych, którzy będą zwlekać z opłaceniem OC ponad dwa tygodnie, będą musieli zapłacić 5200 złotych kary, czyli o 700 złotych więcej, aniżeli w kończącym się roku. Opóźnienie do 3 dni będzie związane z karą na poziomie 1040 złotych. Jeżeli czas bez opłacanej składki wynosi od 4 do 14 dni, wtedy właściciel takiego pojazdu zapłaci 50 procent kary maksymalnej (2600 zł).
 

AUTA OSOBOWE:

– przerwa w OC do 3 dni: 900 zł
– przerwa w OC od 4 do 14 dni: 2250 zł
– przerwa w OC powyżej 14 dni: 4500 zł

MOTOCYKLE, SKUTERY I POZOSTAŁE POJAZDY:

– przerwa w OC do 3 dni: 150 zł
– przerwa w OC od 4 do 14 dni: 380 zł
– przerwa w OC powyżej 14 dni: 750 zł

SAMOCHODY CIĘŻAROWE, CIĄGNIKI SAMOCHODOWE I AUTOBUSY

– przerwa w OC do 3 dni: 1350 
– przerwa w OC od 4 do 14 dni: 3380 zł
– przerwa w OC powyżej 14 dni: 6750 


Musisz przeczytać: OC krótkoterminowe na miesiąc

Większy pojazd to większa kara


Najwyższa możliwa kara za brak OC w 2019 r. to aż 7800 złotych i zagraża ona osobom będącym właścicielami samochodów ciężarowych, które miały przerwę w ubezpieczeniu wynoszącą ponad dwa tygodnie. A co z posiadaczami skuterów, motorowerów i motocykli? W ich wypadku maksymalna kara to 870 zł. 
 

Brak OC przez kilka lat, jaka grzywna?


Najwyższa możliwa grzywna za brak OC tyczy się okresu powyżej dwóch tygodni bez górnej granicy, która określa długość przerwy w owym ubezpieczeniu. Co więc stanie się z właścicielami, którzy nie opłacało składki OC przez conajmniej kilka lat? Czy kary za każdy rok będą się sumować? 

Uspokajamy - kara za brak ważnego ubezpieczenia OC nakładana jest wyłącznie za okres, w którym przerwa w ubezpieczeniu została wykryta przez kontrolę. Jeśli więc właściciel samochodu osobowego nie płacił składki chociażby od 2018 r., a przykładowo kontrola policyjna wykryje to dopiero w 2020 roku, to będzie on musiał zapłacić maksymalnie do 5200 złotych.
 

Kierowca nie musi mieć ze sobą polisy OC


Począwszy od 1 października 2018 r. kierowcy mają prawo do korzystania z własnych pojazdów bez konieczności fizycznego zabierania ze sobą potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC, jak i dowodu rejestracyjnego. Zniesienie tegoż obowiązku nie ochroni jednakże właścicieli samochodów przed ewentualnymi sankcjami za brak ważnego OC. Brak aktualnej polisy OC może bowiem zostać stwierdzony dzięki policyjnej bazie informacyjnej. W takim przypadku policjant będzie mógł sporządzić zawiadomienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 

Wysokie grzywny i dodatkowa odpowiedzialność


Brak ważnej polisy OC to nie tylko zagrożenie karą pieniężną, ale także konsekwencje, jeżeli kierowca spowoduje wypadek. Wprawdzie UFG w razie czego pokrywa koszty wyrządzonych szkód, niemniej po wypłacie odszkodowania pokrzywdzonemu, będzie się domagał ich zwrotu od sprawcy wypadku. Tylko w 2014 roku UFG odzyskało aż 37,5 mln złotych dzięki roszczeniom regresowym, zaś rekordzista zmuszony był do zwrócenia funduszowi aż 1,6 mln złotych.
 

Kiedy nie zapłacisz kary za brak ważnego OC?


Jeżeli od lat jeździmy tym samym samochodem i zapomnieliśmy o zapłaceniu składki we właściwym terminie, nie musimy się obawiać, bowiem polisa OC ulega automatycznemu przedłużeniu, zatem nasz pojazd będzie cały czas ubezpieczony. Dlatego nawet i kilkunastodniowe spóźnienie się z opłaceniem składki, nie będzie skutkowało karą za brak ubezpieczenia OC. Musimy się jednakże liczyć z faktem, iż nie unikniemy płatności, bowiem ubezpieczyciel się o nią z pewnością upomnie.
 

Kiedy grozi kara za brak ważnego ubezpieczenia OC?


Zdarzają się jednkaże sytuację, kiedy automatyczne przedłużenie ubezpieczenia OC nie zadziała. Poniżej przykłady : 

- Nie opłaciliśmy składek za ubezpieczenie OC w roku poprzednim i ubezpieczyciel wypowiedział Nam umowę,
- Kupiliśmy używane auto i skorzystaliśmy z ubezpieczenia poprzedniego właściciela (kiedy wygaśnie, trzeba ubezpieczyć pojazd w swoim zakresie),
- Wypowiedzieliśmy poprzednią umowę ubezpieczenia OC, nie wykupując przy tym kolejnej. 

Kto nakłada kary za brak ważnego OC?


Kary za brak ważnego ubezpieczenia OC mogą być nakładane przez dwie instytucje - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Policja. Policja zadziała w terenie, czyli przy okazji dokonywania kontroli drogowej, zaś UFG skontroluje nas wirtualnie, czyli sprawdzając ciągłość polis pojazdów, zarejestrowanych w naszym kraju.  
 

Czy możliwe jest odwołanie się od kary za brak OC?


Owszem, przepisy uwzględniają taką możliwość. Jeżeli grzywna za brak ważnego ubezpieczenia OC została na nas nałożona niesłusznie, mamy 30 dni na dostarczenie do UFG właściwego odwołania. Pamiętajmy, ażeby w piśmie przestawić odpowiednie dowody na to, iż umowa OC była zawarta zgodnie z obowiązującym prawem i obejmuje ona ten rok kalendarzowy, w którym przeprowadzono kontrolę, albo w którym obowiązek posiadania OC Nas po prostu nie dotyczył.
 

Kiedy możemy się ubiegać o umorzenie kary za brak ważnego OC?


Co do zasady Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie anuluje wcześniej nałożonych kar za brak ubezpieczenia OC. Niemniej istnieją pewne wyjątki. Jeżeli sytuacja materialna właściciela samochodu bez ważnego ubezpieczenia OC jest bardzo trudna, UFG może umorzyć grzywnę w całości. Jednakże celem takiego umorzenia należy zwrócić się do UFG z właściwym wnioskiem.
 

Nie jeżdżę samochodem, czy muszę wykupić ubezpieczenie OC?


Wielu kierowcom wydaje się, iż obowiązek co do posiadania ważnego ubezpieczenia OC tyczy się wyłącznie pojazdów, które pozostają w ruchu. Niemniej tak naprawdę jest zupełnie inaczej. W 1997 r. została zniesiona możliwość czasowego wyrejestrowania motocykli i pojazdów osobowych. Zatem, każdy motocykl i samochód musi posiadać ważną polisę OC. Od tych przepisów nie istnieje żadne odstępstwo. Czasowe wyrejestrowanie może dotyczyć tylko pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej powyżej 3,5 tony, autobusów, pojazdów specjalnych i ciągników samochodowych. Zatem jeżeli jesteśmy posiadaczami jednośladu, albo samochodu osobowego, którym nie chcemy już jeździć, a nie chcemy też płacić za OC, zezłomujmy go, albo sprzedajmy, pamiętając przy tym o jego wyrejestrowaniu. 


Źródło:
https://www.ufg.pl/

Najpopularniejsze