Kiedy bank może zablokować środki na rachunku?

Niekiedy banki stosują wobec swoich klientów niepożądane działania, które wytrącają ich z równowagi. Największe problemy występują wtedy, gdy klient nie ma dostępu do zgromadzonych przez siebie środków finansowych, ponieważ są one zablokowane. Należy mieć jednak na uwadze to, iż istnieje kilka sytuacji, w przypadku których banki mogą zdecydować się na przeprowadzenie tego typu działań. Najczęściej jest to związane z wykonywaniem decyzji, które podejmowane są na wyższych szczeblach.
 

Jakich sytuacji należy się obawiać?

Podstawową sytuacją, której należy się obawiać jest tocząca się egzekucja komornicza. Niektórzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub też płacą za błędy swojej młodości, musząc ponosić konsekwencje w dorosłym życiu. Decyzja o zajęciu środków finansowych na koncie danej osoby podejmowana jest najczęściej przez sądy rejonowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, prokuratora, Izbę Celną czy też komornik. Jeśli bank otrzyma takie dyspozycje, nie ma innego wyjścia, jak tylko się do nich dostosować. Jeśli ktoś będzie miał styczność z tak nieprzyjemnym doświadczeniem, nie powinien mieć większych pretensji do swojego banku, a raczej do organu lub instytucji, które były odpowiedzialne za podjęcie takiej decyzji. Bank jest jedynie jednym z wykonawców.

Postępowanie egzekucyjne może być związane z następującymi sytuacjami:

- niezapłaconym mandatem, 
- niespłaconą ratą kredytu,
- nieuiszczonym podatkiem.

Jak widać jest tego sporo, a to tylko te najpopularniejsze przykłady. Jeśli jednak ktoś będzie działał przez całe swoje życie rozsądnie, nie ma się czego obawiać. W niektórych sytuacjach jednak nie można natychmiastowo spłacić swoich zaległości, przez co później można mieć problemy z zablokowanym rachunkiem bankowym.

Przeczytaj także: Czy komornik może zająć konto zagraniczne?
 

Czy banki mogą samodzielnie zablokować środki pieniężne swoich klientów?

Banki mają kompetencje ku temu, aby samodzielnie zablokować środki pieniężne własnych klientów, jest to zgodne z Ustawą podpisaną 16 listopada 2000 roku, dlatego też klienci niekiedy mogą się bardzo przykro zdziwić, nawet jeśli nie dotknęła ich żadna egzekucja komornicza. Zwykle pracownicy banków uprzedzają o tym nowych klientów, jednak nie jest to ich obowiązek, a wyłącznie dobra wola.

Banki reagują, gdy zauważą, że ktoś "pierze brudne pieniądze" lub też finansuje działania terrorystyczne. Oczywiście takie sytuacje są wyjątkiem, jednak jeśli ktoś ma z nimi styczność, musi być przygotowanym na to, że jego środki pieniężne zostaną w pewnym momencie zablokowane. Przeciwdziała się również sytuacjom, w których banki mają podejrzenie, iż zgromadzone na koncie środki finansowe mogą pochodzić ze zorganizowanej działalności przestępczej.
 

Czego banki nie mogą robić?

Banki nie mogą jednak robić wszystkiego. Zainteresowani muszą mieć świadomość tego, że przedstawiciele banków nie mogą zająć klientowi wszystkich środków, które są zgromadzone na jego koncie. Ponadto bank nie pobiera żadnych prowizji związanych z prowadzonymi egzekucjami komorniczymi. Realizacja tytułu egzekucyjnego jest wolna od takich prowizji, więc tego nie trzeba się obawiać.

Klientom przysługuje również tzw. kwota wolna od zajęcia, która wynosi w praktyce 75 procent minimalnego wynagrodzenia. To szczególnie przydatna informacja, wtedy gdy zobowiązania finansowe klienta przewyższają środki zgromadzone na jego koncie. Jak widać banki również mają pewne ograniczenia, do których muszą się zastosować, ponieważ w innych przypadkach za przeprowadzone działania mogą bardzo surowo odpowiedzieć. 

Przeczytaj także: Czy komornik może zająć całą wypłatę?

Najpopularniejsze