Kiedy przedawnia się kredyt?

Kiedy przedawnia się kredyt?

Przedawnienie kredytu spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom oraz konsumentom. W zależności od tego, kto był pożyczkobiorcą, a kto udzielał kredytu obowiązują inne zasady. Warto się im przyjrzeć, by zrozumieć, jakie mamy prawa oraz kiedy możemy kierować roszczenia wobec zalegających nam dłużników.
 

Przedawnienie udzielonej pożyczki

Termin przedawnienia się pożyczki zależny jest od tego, kto jej udzielał. Jeśli kredytu udzielał przedsiębiorca, zostaje on przedawniony po trzech latach. Trzeba jednak wspomnieć, że przedawnienie liczy się od daty, kiedy miały zostać uiszczone raty.

Zwykle wraz z zaciągniętym kredytem do umowy dołączany jest harmonogram spłat. Najczęściej klienci rozkładają swoje zadłużenie na comiesięczne spłaty. W sytuacji, gdy nie dotrzymują oni obowiązku, zostają wezwani do spłaty całkowitego kredytu, już bez rozkładania go na raty. Od tego czasu przedawnienie liczymy w następujący sposób:

- raty niespłacone przed wypowiedzeniem umowy kredytowej przedawniają się oddzielnie (przykładowo rata, która miała być spłacona 10.07.2019 przedawnia się 10.07.2022);

- raty, które miały być spłacone już po wypowiedzeniu umowy przedawniają się wszystkie w jednym terminie liczonym od dnia wypowiedzenia (przykładowo jeśli wypowiedzenie otrzymaliśmy 20.03.2019, przedawnienie następuje 20.03.2022).
 

Różne terminy

Trzeba wspomnieć o tym, że wiele pożyczek udzielanych jest nie przez przedsiębiorców, ale głównie przez banki lub członków rodziny. W zależności od tego, kto dawał nam kredyt naliczane są terminy przedawnienia:

- 3 lata w przypadku udzielenia kredytu przez przedsiębiorcę;
- 3 lata w przypadku udzielenia kredytu przez bank;
- 6 lat w przypadku udzielenia kredytu przez członka rodziny.
 

Przerwanie przedawnienia

Po przedawnieniu się kredytu bank walczący w sądzie z klientem o spłatę długu przegra sprawę. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, przedsiębiorstwa, banki lub osoby fizyczne mają kilka możliwości, dzięki którym mogą przerwać przedawnienie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy do przedawnienia przykładowo zostało nam 6 miesięcy, a zostanie ono przerwane, to staje się ono naliczane od nowa. By do tego doszło, pożyczkodawcy stosują różne metody:

- składają pozew do sądu z nakazem spłat wszystkich należnych rat oraz odsetek;
- składają wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji;
- porozumiewają się z pożyczkobiorcą, by ten uznał dług i wspólnie ustalają sposób jego spłaty.

Jeśli przedawnienie nie zostanie przerwane, po 3 lub 6 latach (zależnie od pożyczkodawcy) walcząc w sądzie osoby, które zaciągnęły kredyt nie zostaną pociągnięte do jego spłaty.

Musisz przeczytać: Egzekucja komornicza - krok po kroku

Najpopularniejsze