Czym jest KNF? Komisja Nadzoru Finansowego

KNF to skrót wielokrotnie obijający się nam o uszy. Zarówno przy oglądaniu wiadomości, jak i słuchaniu politycznych debat. Chodzi tu o główny organ administracji rządowej, jednak czym on się właściwie zajmuje i jakie są jego zadania?
 

Czym jest KNF?

KNF to skrót określający Komisję Nadzoru Finansowego, sprawująca całkowity nadzór nad polskim rynkiem finansowym. Organ ten został powołany w miejsce Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Przejęła ona całkowicie jej zadania, w wyniku ustawy z 2006 roku, dotyczącej sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym. W sprawnym działaniu KNF jest wspomagana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Mimo iż pracami UKNF kieruje przewodniczący KNF, wraz z dwoma swoimi zastępcami. Nadzór nad instytucjami sprawuje zaś Prezes Rady Ministrów.
 

Główne zadania KNF

Do najważniejszych zadań i obszarów działań, którymi zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego należą:

 nadzorowanie pracy obszaru sektora bankowego, a także rynku kapitałowego, emerytalnego i ubezpieczeniowego.

- nadzór nad sektorem instytucji płatniczych oraz kas spółdzielczych.

- dbanie o prawidłowe funkcjonowanie wyżej wymienionych rynków

- zapewnienie ciągłego rozwoju tych rynków

- informowanie oraz edukowanie w zakresie ich funkcjonowania

- czynny udział w przygotowywaniu aktów prawnych, które mają usprawnić działanie rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego.

- w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy stronami uczestniczącymi w rynku finansowym, KNF ma dołożyć wszelkich starań, by konflikt został rozwiązany polubownie.


Najpopularniejsze