Czy komornik może zająć 500 plus?

W 2016 roku w życie wszedł rządowy program "Rodzina 500 plus", mający w założeniu wspierać finansowo wielodzietne rodziny, poprzez świadczenia w wysokości 500 złotych na każde dziecko. Jednak w głowach wielu, zadłużonych już Polaków, pojawiło się pytanie: "Czy komornik może zająć 500 plus?" Jak to wygląda w rzeczywistości?

Spis treści:

  1. Czym jest egzekucja komornicza?
  2. Komornik i zajęcie 500+
  3. Co w przypadku, gdy komornik zajmie pieniądze z programu 500 plus?
  4. Znaj swoje prawa
  5. Otwórz konto z debetem na start 10 000 zł

Czym jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to ostatni krok postępowania o odzyskanie zaległych środków przez wierzyciela. Dochodzi do niej w przypadku, gdy wszelkie uprzednie próby porozumienia z dłużnikiem nie przyniosły efektów. Komornik w pierwszej kolejności zajmuje źródła finansowania wskazane przez sąd - po którego wyroku dopiero przystępuje on do działania - a jeśli te nie będą wystarczające do odzyskania długu, zapada decyzja o zajęciu ruchomości lub nieruchomości dłużnika, ich wycenie i sprzedaży. Pierwszym, podstawowym źródłem finansowania, do którego zazwyczaj sięga komornik jest wszelkiego rodzaju przychód dłużnika - jeśli ten zarabia więcej niż minimalna pensja krajowa, komornik ma prawo zająć każdą kwotę powyżej, jednak maksymalnie może ona osiągnąć poziom 50% wynagrodzenia dłużnika.
 

Komornik i zajęcie 500+

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i krótka: komornik nie może zająć świadczenia 500 plus. Już na samym początku działania programu weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wyłączyła świadczenie 500 plus spod egzekucji komorniczej. Tym samym oznacza to, że poza minimalną kwotą, którą komornik musi zostawić dłużnikowi (2250 zł brutto/1633 zł netto na rok 2019), świadczenie 500 plus w całości pozostanie nietknięte na koncie dłużnika. 
 

Co w przypadku, gdy komornik zajmie pieniądze z programu 500 plus?

Czasami może zdarzyć się przypadek, w którym pieniądze ze świadczenia 500 plus zostaną zajęte podczas egzekucji komorniczej. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy komornik nie posiada wiedzy na temat źródła przychodu danej kwoty i traktuje ją jak zwykłe wynagrodzenie za pracę. Czy w tym przypadku dłużnik ma prawo do odwołania? Oczywiście, że tak. Pieniądze z 500 plus nie podlegają zajęciu komorniczemu, a więc powinny one zostać zwrócone dłużnikowi, gdy tylko ten poświadczy prawdziwość ich pochodzenia. Dłużnik może wnieść wniosek o zwrot pieniędzy bezpośrednio u komornika, a w przypadku niepowodzenia skierować skargę na czynności komornicze. Pamiętać należy, iż podczas składania wniosku o zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy rodzice powinni przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający należność zasiłku - dzięki temu zminimalizowane zostaną wszelkie wątpliwości ze strony komornika, a tym samym pieniądze szybciej trafią z powrotem na konto dłużnika.
 

Znaj swoje prawa

Długi nie zawsze wynikają z zaniedbania, lekkomyślności czy naiwności człowieka. Każdego z nas może spotkać niespodziewana sytuacja w życiu, przez którą z chwili na chwilę popaść możemy w problemy finansowe. Dlatego warto na bieżąco zapoznawać się z przysługującymi nam prawami, dzięki czemu będziemy mogli obronić się przed niewiedzą, tudzież pomyłką innych. Tym bardziej, że żyjemy w czasach biurokracji, w której potrafią pogubić się nawet ludzie na co dzień z nią pracujący. Wiedząc jak się obronić w pewnych sytuacjach, zwiększamy pewność siebie i minimalizujemy możliwość poniesienia szkody zarówno materialnej, jak i psychicznej.

Musisz przeczytać: Pożyczki z komornikiem dla zadłużonych

Najpopularniejsze