Konto Firmowe Godne Polecenia | Santander Bank Polska (dawniej BZWBK)

Bank Santander posiada w swojej ofercie Konto Firmowe Godne Polecenia dedykowane przedsiębiorcom. Czy jest to rachunek, który opłaca się założyć? Jakie są opłaty za prowadzenie tego konta w porównaniu z konkurencyjnymi rachunkami od innych instytucji bankowych? Co trzeba zrobić, aby otrzymać 900 złotych premii? W niniejszym artykule przedstawiamy szczegółowy komplet informacji odnośnie Konta Firmowego Godnego Polecenia w Santander. 

Spis treści:

 1. Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander
 2. 900 złotych za założenie Konta Firmowego Godnego Polecenia
 3. Jak założyć Konto Firmowe Godne Polecenia - instrukcja
 4. Opłaty i prowizje - ile kosztuje prowadzenie Konta Firmowego Godnego Polecenia w Santander? 
 5. Karta debetowa do Konta Firmowego Godnego Polecenia
 6. Otwórz konto Santander i otrzymaj 900 zł

 

Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander

Bank Santander (dawne BZ WBK) to jedna z najpopularniejszych instytucji bankowych w naszym kraju. Każdy, kto zakłada rachunek bankowy w Santander, z pewnością nie musi obawiać się o bezpieczeństwo zgromadzonych przez siebie środków. Santander oferuje nie tylko atrakcyjne warunki korzystania z kont, ale także ma dużą liczbę dostępnych placówek i bankomatów. Czy opisywane w tym artykule konto firmowe rzeczywiście zgodnie ze swoją nazwą jest godne polecenia dla przedsiębiorców? 

Rachunek firmowy w Santander mogą założyć wszyscy przedsiębiorcy - zarówno ci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jak i inne formy działalności, np. spółki czy stowarzyszenia. Warto jednak wiedzieć o tym, że z definicji jest to rachunek dedykowany tym firmom, których potrzeby transakcyjne są niewielkie. 

 

900 złotych za założenie Konta Firmowego Godnego Polecenia 

Aktualnie bank Santander prowadzi promocję, w ramach której przedsiębiorcy zakładający Konto Firmowe Godne Polecenia mogą otrzymać 900 złotych bonusu. Zgodnie z zasadami promocji, przedsiębiorca może dostać zwrot 3% wszystkich zawieranych przez siebie transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą w okresie 6 miesięcy, maksymalnie 900 złotych. Oprócz tego, przez okres 24 miesięcy nowi klienci są także zwolnieni ze zdecydowanej większości opłat. 
 

Jak założyć Konto Firmowe Godne Polecenia - instrukcja

Santander daje przedsiębiorcom szereg możliwości na założenie Konta Firmowego Godnego Polecenia. Są one następujące:

 • kanał internetowy,
 • rozmowa telefoniczna,
 • w oddziale banku.

Przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi, posiadają numer NIP oraz REGON (jednoosobowa działalność gospodarcza), w celu założenia Konta Firmowego Godnego Polecenia będą musieli okazać wyłącznie dowód osobisty w celu autoryzacyjnym. Wszystkie pozostałe podmioty oprócz dowodu osobistego będą musiały również okazać dokumenty dodatkowe takie jak umowa spółki czy statut organizacji pozarządowej w zależności od wybranej formy prowadzenia działalności. 

Oto dokładna instrukcja krok po kroku jak założyć Konto Firmowe Godne Polecenia. 

 1. Wypełnienie wniosku o otwarcie rachunku Firmowego Godnego Polecenia - w trakcie wypełniania wniosku należy podać wszystkie podstawowe dane pozwalające na zidentyfikowanie przedsiębiorcy składającego wniosek. W celu autoryzacji podanych danych można wybrać przelew, kurier bądź rozmowę z wideo doradcą. W trakcie wypełniania wniosku o utworzenie rachunku firmowego w Santander należy pamiętać o tym, że pełna nazwa firmy oraz adres miejsca, którym wykonywana jest działalność gospodarcza, muszą być zgodne z tymi, które podane są w rejestrze CEiDG - sprawdź tutaj. Jeśli dane te będą się różniły, wówczas wniosek o utworzenie rachunku może być odrzucony. 
 2. Aktywacja rachunku - PIN do usług bankowości elektronicznej wnioskodawca otrzymuje w SMS-ie na numer, który podał w złożonym przez siebie wniosku.
 3. Karta debetowa do konta - karta do rachunku zostanie przesłana pocztą na adres korespondencyjny, który został podany we wniosku o otwarcie konta. 

 

Opłaty i prowizje - ile kosztuje prowadzenie Konta Firmowego Godnego Polecenia w Santander? 

Założenie Konta Firmowego Godnego Polecenia w banku Santander jest całkowicie bezpłatne. Aby prowadzenie rachunku było całkowicie darmowe, trzeba spełnić jeden prosty warunek. Mianowicie: trzeba zrealizować miesięcznie minimum jeden przelew do ZUS lub organu podatkowego na kwotę minimum 200 złotych. Jeśli przedsiębiorca nie spełni powyższego warunku, wówczas bank za prowadzenie konta pobierze opłatę w wysokości 25 złotych.

Poniżej przedstawiamy w skrócie wszystkie informacje odnośnie opłat za prowadzenie Konta Firmowego Godnego Polecenia: 

 • opłata za prowadzenie rachunku - 0 złotych. Warunkiem zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku firmowego jest zrealizowanie w danym miesiącu minimum jednej płatności za minimum 200 złotych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź urzędu skarbowego, 
 • realizacja przelewów przez internet - 0 złotych. Zgodnie z zasadami prowadzenia konta, promocyjna opłata za realizację przelewów internetowych obowiązuje przez dwa lata;
 • realizacja przelewów do ZUS oraz US - 0 złotych;
 • realizacja przelewów walutowych europejskich typu SEPA - 10 złotych; 
 • realizacja przelewów w jednym z oddziałów Santander - 12 złotych; 
 • używanie karty debetowej - 0 złotych. Zgodnie z zasadami prowadzenia konta, promocyjna opłata 0 złotych za użytkowanie karty debetowej obowiązuje przez dwa lata;
 • wypłata środków z bankomatów Santander - 0 złotych. Wypłaty z bankomatów w Polsce i poza jej granicami są całkowicie darmowe przez okres dwóch lat; 
 • wypłata środków z bankomatów innych instytucji bankowych - 0 złotych. Promocyjna opłata 0 złotych za wypłatę środków z innych bankomatów obowiązuje przez dwa lata, później będzie wynosił 4% wypłacanej kwoty, minimum 10 złotych; 
 • wpłata gotówki we wpłatomacie - 0 złotych,
 • wpłata gotówki w oddziale banku - wpłata gotówki w oddziale wiąże się z koniecznością uiszczenia prowizji w wysokości 0,65% wpłacanej kwoty. Wysokość prowizji wynosi minimum 10 złotych. 


Ogromnym atutem firmowego Konta Godnego Polecenia jest fakt, iż przedsiębiorcy przez dwa lata mogą korzystać z zerowych opłat za prowadzenie rachunku, realizację przelewów czy użytkowanie karty debetowej bądź wypłaty z bankomatów. Ten atut czyni firmowe konto Santander jednym z najlepszych w Polsce. 

Po dwóch latach wysokość podstawowych opłat Konta Firmowego Godnego Polecenia będzie kształtowała się w sposób następujący: 

 • realizacja przelewów do ZUS i US - 0 złotych,
 • realizacja 15 internetowych przelewów zewnętrznych na rachunki poza bankiem Santander - 0 złotych. Wszystkie pozostałe przelewy będą wiązały się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 1 zł;
 • realizacja przelewów na konta w Santander - 0 złotych (bez ograniczeń),
 • realizacja przelewów natychmiastowych w ramach usługi Express Elixir oraz Blue Cash - 8 złotych,
 • usługa polecenia zapłaty - 2 złote, 
 • wpłata bądź wypłata gotówki w oddziale Santander - 0,5% konkretnej transakcji, jednak nie mniej niż 10 złotych,
 • wypłata gotówki w bankomacie Santander - 0 złotych,
 • wypłata gotówki w innym bankomacie niż Santander - 3,5% kwoty zawartej transakcji, ale nie mniej niż 5 złotych,
 • wpłata gotówki w bankomacie Santander - 0 złotych,
 • 5 pierwszych autoryzacji SMS - 0 złotych,
 • następne autoryzacje SMS - 0,20 zł. 

Karta debetowa do Konta Firmowego Godnego Polecenia 

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na założenie Konta Firmowego Godnego Polecenia, otrzymuje za darmo kartę debetową Visa Business Electron bądź MasterCard Business Debit. Zgodnie z zasadami aktualnie obowiązującej promocji, przedsiębiorcy nie muszą zapłacić przez okres 24 miesięcy ani grosza za użytkowanie dołączonej do konta karty debetowej.  Po upływie dwóch lat użytkowanie karty debetowej również może być darmowe, jednak po spełnieniu jednego warunku. Mowa tutaj o dokonywaniu w każdym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych opiewających na kwotę minimum 400 złotych. Jeśli takie transakcje nie zostaną zrealizowane, wówczas opłata za użytkowanie karty debetowej dołączonej do Konta Firmowego Godnego Polecenia wyniesie 7 złotych. 
 

Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander - wady i zalety

Zalety: 

 • możliwość uzyskania premii za założenie konta w wysokości 900 złotych,
 • brak głównych opłat przez okres 24 miesięcy,
 • intuicyjna, funkcjonalna aplikacja mobilna. 

Wady:

 • dość wysokie opłaty za kody SMS (0,2 zł) służące do autoryzowania transakcji realizowanych z konta, 
 • płatne przelewy do innych banków niż Santander (począwszy od 16. przelewu w danym miesiącu).


Ważne dokumenty:
Regulamin - Promocja dla Przedsiębiorców IV
Tabela opłat i prowizji
Wzór umowy

Najpopularniejsze