Spłacanie w ratach równych czy malejących?

Osoby, które decydują się na kredyt gotówkowy lub szybką pożyczkę pozabankową, muszą dokonać wyboru, w jaki sposób spłacą zaciągnięte zobowiązanie. Są na to dwa podstawowe sposoby: spłata w równych bądź malejących ratach. Wyjaśnimy czym różnią się te dwie opcje oraz, którą (w zależności od sytuacji) z nich wybrać.
 

Zacznijmy od podstaw. To co różni ratę równą od malejącej jest jej wysokość. Jeśli wybraliśmy raty równe, na początku okresu spłaty kredytu będą one niższe niż w przypadku rat malejących. Powodem są proporcje pomiędzy częścią kapitałową, a odsetkową uwzględnioną w racie. Część kapitałowa to część środków pieniężnych, które pożyczamy natomiast część odsetkowa to po prostu koszt zaciągniętego przez nas kredytu tzw. odsetki. Podsumowując w jednym zdaniu: rata to suma części kapitałowej i części odsetkowej.
 

Kredyt z równymi ratami

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym dokładnie są raty równe. Dlaczego są częściej spotykane niż malejące? Dlatego, że raty równe są bardziej popularne wśród osób decydujących się na kredyt. Dlaczego? Jeśli oprocentowanie jest stałe, wówczas wysokość rat równych, pozostaje bez zmian przez cały okres spłaty kredytu. W tym czasie omawiana wcześniej część kapitałowa rośnie równomiernie w miarę upływu okresu kredytowania. W tym samym czasie maleją miesięczne odsetki. W każdej racie, odsetki liczone są od kwoty kredytu, która pozostała do spłaty natomiast kapitał doliczany jest w ten sposób, aby rata miesięczna ciągle była taka sama. Na początku okresu spłaty, główna część raty to odsetki a reszta to kapitał. Pod koniec kredytowania role się odwracają: to kapitał stanowi lwią część raty. Raty równe mogą się zmieniać ale tylko w momencie kiedy mam do czynienia ze zmiennym oprocentowaniem, zależnym zwykle od referencyjnych stawek np. WIBOR.
 

Kredyt z malejącymi ratami

Przejdźmy teraz do drugiego sposobu spłaty jakim są raty malejące. Inaczej zwane ratami kapitałowymi, raty malejące charakteryzują się tym, że stała jest u nich część kapitałowa, przez cały okres spłaty kredytu. Jak wyliczana jest łączna rata w tym przypadku? Poprzez dzielenie kwoty kredytu przez liczbę rat oraz dodanie biężących odsetek. W pierwszych miesiącach okresu kredytowania comiesięczna wpłata będzie największa i wraz z upływem czasu będzie się systematycznie zmniejszać. Im coraz niższe saldo do spłaty, tym coraz mniejsze doliczane są odsetki. Warto jednak wiedzieć, iż wybierając ten sposób spłaty (raty malejące), na początku płacimy wyższe kwoty, niż te, które płacilibyśmy wybierając pierwszą opcję (raty równe).

Kredyty gotówkowe ranking

Sprawdź również:
Pożyczki na dowód osobisty
Pożyczki z dojazdem do domu klienta

Najpopularniejsze