Kredyt Studencki - Jaki Bank?

Kredyt Studencki - Jaki Bank?

 

W okresie od 15 sierpnia 2016 do 31 października 2016 roku, studenci oraz doktoranci jednostek naukowych i uczelni, moga ubiegać się o niskooprocentowany kredyt studencki. Jakie osoby są uprawnione do kredytu? Gdzie i jaki wniosek należy złożyć?

 

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1988 roku jako istotny element rozszerzenia dostępu do nauki na uczelniach wyższych. Kredyty studenckie charakteryzują się tym, że dopłata do oprocentowania finansowana jest z budżetu państwa. Udzielane są przez banki komercyjne.

 

Jakie osoby są uprawnione do kredytu? Prawo do otrzymania takiego kredytu mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), pod warunkiem że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia i są osobami cywilnymi. Od roku 2016 taki wniosek o kredyt studencki mogą składać również osoby kandytujące na studia, pod warunkiem że w banku potwierdzą status studenta/doktoranta.

 

Wniosek o przyznanie kredytu studenckiego można składać w kilku bankach. Poniżej przedstawimy ich krotką listę:

 

  • PKO Bank Polski S.A.
  • SGB-Bank S.A.
  • Bank PEKAO S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A

 

W przypadku studenta lub doktoranta, do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczeli lub innej jednostki naukowej o odbywaniu studiów, a w przypadku osoby kandytującej na studia - dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia lub studia doktoranckie. 

 

W banku należy także przedstawić niezbędne dokumenty, wymagane do celu poręczenia kredytu, zaświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny i jeśli to możliwe, zaświadczenie o dochodach z zeszłego roku. W każdym z ww. banków można otrzymać formularz jak i wszystkie niezbędne informacje.

 

Więcej informacji na temat kredytów studenckich można znaleźć tutaj

 


Najpopularniejsze