Kredyt studencki - Podstawowe informacje

Szukasz sposobu na uzyskanie środków, które pozwolą utrzymać się na studiach? Dobrym rozwiązaniem jest kredyt studencki. Czy warto się o niego starać oraz jakie warunki trzeba spełnić? W tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.
 

Jakie warunki muszę spełnić?

Aby skorzystać ze specjalnej formy kredytu gotówkowego dla studentów trzeba oczywiście.. być studentem. Jednak nie jest istotne czy jesteś studentem uczelni publicznej, niepublicznej, czy studiujesz dziennie, wieczorowo bądź zaocznie - w każdym przypadku masz szansę na kredyt z dopłatą do oprocentowania. Studia doktoranckie? Słuchacz? Nie ma problemu, w dalszym ciągu przysługuje Ci kredyt studencki.
 

Warunkiem jest rozpoczęcie studiów przed 25 rokiem życia, ale nie to jest sprawdzane w pierwszej kolejności podczas rozpatrywania wniosku. Najważniejszą informacją dla banku jest miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie kredytobiorcy. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego co roku w grudniu zmienia kwotę - ostatni próg na rok akademicki 2013/2014 wynosił 2300 zł. (przykładowo, w roku akademickim 2011/2012 próg wynosił 2100 zł na osobę).
 

Ile pieniędzy mogę otrzymać?

Wiesz już jakie podstawowe warunki musisz spełnić aby otrzymać kredyt studencki. Kolejne ważne pytanie jakie zadaje sobie student starający się o kredyt studencki to: Na ile pieniędzy mogę liczyć? Podsumowując wszystkie miesięczne transze, które wynoszą 600 zł, w standardowym dla studiów okresie czyli nie dłuższym niż 6 lat, w ciągu roku możesz otrzymać łącznie 6 tys. zł (jeśli jest to doktorat trzeba doliczyć maksymalnie 4 lata). Kredyt studencki jest wypłacany przez cały okres trwania roku akademickiego ale jeśli student urlopuje się z przyczyn zdrowotnych lub losowych, wypłacanie raty kredytu w tym czasie jest wstrzymane.
 

Jakie banki oferują kredyt studencki?

Nie wszystkie banki oferują kredyt studencki, ponieważ wymagana jest podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która określa zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Jak wygląda aktualna lista banków, które udzielały kredytów studenckich w roku akademickim 2013/2014? Są to: PKO Bank Polski SA, Bank Pekao SA, SGB-Bank SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA. Czyli niedużo, biorąc pod uwagę liczbę studentów.
 

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać kredyt studencki, musisz złożyć wniosek do 15 listopada każdego roku w jednym z powyższych banków. Dodatkowo musisz załączyć potwierdzenie dochodów rodziny kredytobiorcy oraz zaświadczenie szkoły wyższej (potwierdzenie statusu studenta). Dodatkowo bank może wymagać innych dokumentów, które pozwolą mu lepiej ocenić zdolność kredytową i zabezpieczyć spłatę kredytu. Bank o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ma czas poinformować Cię do 15 lutego. W momencie, kiedy wniosek został negatywnie rozpatrzony, masz jeszcze czas do 28 lutego spróbować otrzymać kredyt w innym banku. Ostateczne umowy o kredyt studencki mogą być zawierane nie później niż do 31 marca. Jeśli podpiszesz umowę w późniejszym terminie, bank wypłaci Ci poprzednie raty (licząc od 1 października).
 

Kiedy rozpoczynam spłatę kredytu?

Student zaczyna spłacać kredytu studencki 2 lata po ukończeniu studiów. Jeśli nie ukończysz studiów i przerwiesz naukę w trakcie, musisz zacząć spłacać kredyt już od następnego miesiąca, po tym jak straciłeś legitymację studencką. Dużą zaletą kredytu studenckiego jest brak odsetek od kredytu. Odsetki pokrywa BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Oprocentowanie wynosi połowę stopy reddyskonta weksli NBP. Mając kredyt studencki warto przyłożyć się do nauki i skorzystać z preferencyjnych warunków spłaty. 5% najlepszych absolwentów na uczelni może obniżyć kwotę zobowiązania o 20 proc. Bank dla takich osób może również zmniejszyć ratę do 20 proc. miesięcznego dochodu. Możliwe jest także zawieszenie spłaty kredytu (z odsetkami) na maks. 12 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach (trudna sytuacja życiowa, trwała utrata zdolności do spłaty lub śmierć kredytobiorcy) kredyt może zostać umorzony.

Sprawdż czy otrzymasz kredyt studencki i wyślij wniosek tutaj.

Przeczytaj także: Kredyt gotówkowy: Jakie dokumenty są wymagane?

Najpopularniejsze