Lokata bankowa: Kapitalizacja odsetek i oprocentowanie

Lokata bankowa: Kapitalizacja odsetek i oprocentowanie


Od kapitalizacji odsetek zależy najważniejszy czynnik - zysk z lokaty. Co dokładnie oznacza termin kapitalizacja odsetek i jakie ma znaczenie dla lokat bankowych?
 

Czym jest lokata bankowa?

Lokata bankowa zwana też depozytem bankowym, to podstawowy produkt finansowy, który służy do pomnażania oszczędności. To lokata bankowa oznacza dla klientów. A dla banków? Lokata bankowa to możliwość dysponowania pieniędzmi pożyczonymi od swoich klientów. Banki dysponują środkami przez czas, na jaki została założona dana lokata bankowa. Wachlarz ofert lokat bankowych jest spory i cały czas się powiększa. Dlatego warto na bieżąco sprawdzać i porównywać lokaty, aby wybrać tą, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom.
 

Kapitalizacja odsetek

Lokata bankowa jest oprocentowana. Oprocentowanie w tym przypadku znaczy wysokość składek, które przekładają się na zysk z lokaty. Natomiast kapitalizacja odsetek to dodanie do kapitału bazowego (do początkowej kwoty lokaty) należnych odsetek. Takie dopisane i naliczone odsetki są kolejnym kapitałem bazowym. Od niego nalicza się kolejne odsetki i dodaje się zyski w kolejnym okresie kapitalizacji. Ilość takich kapitalizacji odsetek wpływa na wysokość ostatecznego zysku. Inną metodą kapitalizacji odsetek jest dodawanie ich do kapitału bazowego początkowego w dzień zapadalności lokaty (na koniec okresu). Taką kwotę klient może wypłacić jako całość lub same odsetki i z wypłaconej kwoty może założyć kolejny depozyt, który będzie kapitałem początkowym dla kolejnej lokaty.
 

W całym okresie trwania umowy może nastąpić kilka takich kapitalizacji odsetek. Mamy wtedy do czynienia z kapitalizacją: miesięczną, kwartalną, półroczną oraz roczną (w przypadku lokat długoterminowych). Wtedy odsetki generują nowe zyski z lokaty, powiększając w ten sposób kapitał początkowy.

Najpopularniejsze