Lokata bankowa oprocentowanie stałe czy zmienne?

Lokata bankowa oprocentowanie stałe czy zmienne?


Aby prawidłowo wytłumaczyć różnicę między oprocentowaniem stałym a oprocentowaniem zmiennym, zestawimy ze sobą dwie roczne lokaty, obie oprocentowane na cztery procent. Ich jedyną różnicą jest właśnie typ oprocentowania. Jedna ma zmienny, druga stały. Która lokata bankowa jest bardziej korzystna?
 

Lokata bankowa ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem

Lokata, która ma stałe oprocentowanie, daje nam większy komfort. W momencie, kiedy ją zakładamy już możemy wyliczyć dokładnie ile możemy na niej zarobić, ile będą wynosiły należne odsetki. Jeśli chodzi o lokatę z oprocentowaniem zmiennym, tutaj nie mamy tej pewności, ponieważ Bank może zmienić oprocentowanie lokaty w trakcie jej trwania. Jest  ryzyko, że oprocentowanie się obniży, a my zarobimy mniej ale też są szanse na wyższe oprocentowanie i później wyższe należne odsetki.
 

Nie jest to przewidywanie chybił trafił. Możemy ustalić przewidywane odsetki i ewentualne zmiany, ponieważ oprocentowanie lokat zależy od zmian stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. W oparciu o sytuację gospodarczą NBP podejmuje decyzję o podwyższeniu bądź obniżeniu stóp procentowych. Jeśli mam silny wzrost gospodarczy i rosnącą inflację, wówczas jest to sygnał, że stopy procentowe podniosą się. Odwrotna sytuacja, czyli spowolnienie gospodarcze, sprawi, że stopy procentowe się obniżą. Obserwując te tendencje i ruchy Narodowego Banku Polskiego, jesteśmy w stanie przewidzieć czy w danym okresie lokata ze zmiennym oprocentowaniem, będzie dla nas opłacalna, czy lepiej poczekać na lepsze czasy i w międzyczasie założyć lokatę ze stałym oprocentowaniem.

lokaty bankowe ranking

Zobacz także:
Co to jest SWIFT
 

Najpopularniejsze