Miękka i twarda windykacja

W życiu przedsiębiorcy bywają takie dni, że jego kontrahenci albo klienci zwlekają z zapłatą za daną usługę lub towar. Kilkudniowe opóźnienia wynikają zazwyczaj z roztargnienia albo chwilowych problemów z płynnością finansową i często firmy przymykają na nie oko. Problem pojawia się wtedy, gdy opóźnienia w zapłacie wynoszą ponad miesiąc. Wówczas firma musi sięgnąć po pewne narzędzia, które umożliwią jej ściągnięcie długu. Najczęściej jest to windykacja miękka, a w dalszej kolejności windykacja twarda.

windykacja twarda i miekka

 

Czym jest windykacja miękka?

Jest to najmniej inwazyjna metoda windykacji. Jej celem jest jak najszybsze porozumienie się obu stron konfliktu oraz ustalenie warunków spłaty długu.

Najczęściej ogranicza się do:

- wysyłania ponagleń do zapłaty, za pomocą listów tradycyjnych lub poleconych
- wysyłania SMS-ów przypominających o zaległości
- wykonywania telefonów do dłużnika

Z jednej strony takie metody są dość natarczywe, zwłaszcza gdy firma windykacyjna dzwoni do dłużnika kilkanaście razy dziennie, ale generalnie jest to dość łagodny sposób informowania o ewentualnej zaległości. 

Musisz przeczytać: Nękanie przez firmę windykacyjną

Inną formą windykacji miękkiej jest przekazanie informacji o długach do jednego z rejestru dłużników, prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej. W chwili obecnej w Polsce funkcjonują cztery takie rejestry:

- BIG Info Monitor
- Krajowy Rejestr Długów S.A. (KRD)
- Rejestr Dłużników ERIF
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG)


Każde biuro działa generalnie na podobnych zasadach. Żeby przybliżyć ich metody przyjrzyjmy się bliżej, jak wygląda to w BIG Info Monitor oraz w KRD.
 

Windykacja miękka w wykonaniu BIG Info Monitor

Windykacja prowadzona przez te biuro składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich polega na zarejestrowaniu w systemie, a drugi na podpisaniu umowy między wierzycielem, a BIG Info Monitorem. Kolejny etap, to wysłanie przez wierzyciela listu poleconego z pisemnym wezwaniem do zapłaty. W takim piśmie powinna pojawić się również informacja o nawiązanej współpracy z BIG oraz o negatywnych skutkach dalszego uchylania się od spłaty zadłużenia, czyli o wpisie do Rejestru Dłużników.

Czwarty etap następuje po 30 dniach od momentu wysłania wezwania do zapłaty oraz po 60 dniach od ustalonej daty spłaty zadłużenia. Wierzyciel może od tego momentu wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników. Kiedy to zrobi, musi o tym fakcie poinformować dłużnika na piśmie.
 

Windykacja miękka w wykonaniu KRD

Początkowe etapy są praktycznie takie same jak we wcześniejszym opisywanym przypadku. Z tą jedynie różnicą, że tutaj umowa podpisywana jest z Krajowym Rejestrem Długów. Żeby windykacja była skuteczna, to w dalszych etapach wierzyciel musi wykupić odpowiedni abonament oraz bardzo często być w posiadaniu tytuły wykonawczego. Bardzo istotny jest również fakt, że po uregulowaniu wszelkich zaległości przez dłużnika, wierzyciel musi o tym fakcie poinformować KRD.
 

Jaka jest skuteczność windykacji miękkiej?

W przypadku pozostałych rejestrów proces jest dokładnie taki sam, więc nie będziemy się powtarzać. Skupimy się za to na skuteczności windykacji miękkiej. Kończy się ona wpisaniem dłużnika do Rejestru Dłużników. Może to spowodować przykre konsekwencje, na przykład kiedy będzie chciał on zaciągnąć kredyt albo pożyczkę. Banki i inne instytucje finansowe bardzo szczegółowo sprawdzają wszelkie bazy i odmawiają udzielenia pożyczki osobom, które w nich figurują. Jeżeli dłużnikowi bardzo będzie zależało na uzyskaniu kredytu, to w pierwszej kolejności będzie musiał spłacić zadłużenie.
 

Czym jest windykacja twarda?

Co w przypadku, gdy windykacja miękka nie przyniosła oczekiwanego skutku? Wówczas do gry wchodzi windykacja twarda. Jest ostrą formą egzekwowania długu, skierowaną do tych dłużników, co do których nie ma już nadziei na nawiązanie współpracy, mającej doprowadzić do uregulowana zaległości.

Można wyróżnić 5 etapów windykacji twardej:

1. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników - wpisanie do rejestru dłużników, informatorów branżowych oraz umieszczenie informacji na witrynach giełdy wierzytelności
2. Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego - określenie majątku dłużnika, jego pozycji w branży (w przypadku przedsiębiorców) oraz określenie płynności finansowej dłużnika
3. Postępowanie sądowe - złożenie pozwu do sądu
4. Postępowanie przedegzekucyjne - wyrok sądu lub nakaz zapłaty
5. Postępowanie egzekucyjne - egzekucja przeprowadzana przez komornika

Jak widać windykacja twarda jest dużo groźniejsza, niż ta miękka. Zanim sprawa trafi do sądu, a na samym końcu do komornika, to minie jednak trochę czasu. Jeżeli dłużnik spłaci wszelkie zaległości, to może uniknąć dodatkowych opłat, które pojawią się w momencie egzekwowania długu przez komornika.
 

Podsumowanie

Jak widać istnieje wiele różnych metod odzyskiwania długów. Wszystko zaczyna się od dość łagodnej windykacji miękkiej, która ma działać na zasadzie ugody między dłużnikiem, a wierzycielem. Z każdym kolejnym dniem przybiera ona ostrzejszego charakteru, zwłaszcza gdy dłużnik ignoruje wszelkie próby kontaktu. Po pewnym czasie przemienia się w windykację twardą, która ma za zadanie bezwzględne odzyskanie długu z wykorzystaniem wszystkich możliwych sposób, jakie daje prawo.

Najpopularniejsze