Ministerstwo Finansów - Pity, E-Deklaracja, Kontakt.

Ministerstwo Finansów - Pity, E-Deklaracja, Kontakt.

 

Wszyscy z nas poszukują od czasu do czasu informacji na temat tego jak wypełnić PIT, rozglądają się za poradnikami do wypełnienie E-Deklaracji czy po prostu potrzebują kontaktu z Ministersterm Finansów. Postanowiliśmy w krókim poradniku przybliżyć każdemu pewne informacje na temat deklaracji, rozliczeń z podatków i wszystkiego, co z tym związane. Zapraszamy.

 

Rodzaje PIT

1. Podatek od towarów i usług - popularny VAT. Rozróżniamy dwa rodzaje tego podatku - podatek VAT-7 i VAT-UE. Jest to nic innego jak podatek od wartości dodanej, pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. VAT-7 składamy do 25-ego każdego miesiąca, natomiast VAT-UE do 25-ego dnia miesiąca następującego po kwartale.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - obowiązakowe świadczenie pieniężne pobierane od osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń.

- PIT-4 - jest to deklaracja na zaliczkę miesieczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat. W tej deklaracji trzeba podać łączną liczbę podatników, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, sumę wypłat oraz ew. zaliczkę na podatek od osób fizycznych. Warto wspomnieć ze gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty oraz należności z tytułu działalności określonej dla przychodów z działalności wykonywanej obiście oraz z praw majątkowych za pośrednictwem płatnika - deklaracji nie składa się. Deklarację składa się do 20-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano zaliczki.

- PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklarację składają: zakłady pracy, gospodarstwa domowe zatrudniające osoby do pomocy, podmioty wypłacające wynagrodzenie za działalność wykonywaną osobiście, podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych, komornicy sądowi lub podmioty nie będące następcą prawnym zakładu pracy, inni płatnicy w tym organy rentowe wypłacające np. emerytury, renty. Składana jest do 31 stycznia za rok poprzedni.

- PIT-5 - deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Ten formularz, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. obowiązuje osoby prowadzące działalność pozaroliczną, a także podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy (oraz innych umów o podobnym charakterze). Składana jest do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

- PIT-11 - informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Deklarację roczną PIT-11 składają ci sami co składali PIT-4R. Należy przesłać do podatnika (pracownik, zatrudniony, zleceniobiorca, autor) oraz urzędu skarbowego. Składana do 28 lub 29 lutego za rok poprzedni.

- PIT-16A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
Składana jest do 31 stycznia za rok poprzedni.

 

E-Deklaracja

E-deklaracja stanowi część systemu e-Podatki relizowanego w ramach projektu E-Deklaracje2 dostępnego poprzed stronę internetową www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, która umożliwia składanie deklaracji podatkowej poprzez środki komunikacji elektronicznej. Według danych statystycznych, do końca roku 2015 w formie elektronicznej zostało złożonych ponad 44 mln. dokumentów.

 

Ministerstwo Finansów - Kontakt

Gdybyśmy potrzebowali kontaktu z którymś z podmiotów wchodzących w skład Ministerstwa Finansów - musimy zajrzeć na oficjalną stronę MF pod tym adresem www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow.

W menu na czerwonym pasku widzimy zakładkę Kontakt, w którym znajdziemy takie informacje jak numer telefonu kontaktowego, adresy mail, czy adres siedziby Ministerstwa wraca z numerem NIP i REGON. Wystarczy wybrać interesujący nas dział. Kontakt umieszczony jest również na dole strony, w tzw. stopce.

 


Najpopularniejsze