Na czym polega zawieszenie spłaty kredytu?

Kredyt jest zobowiązaniem, które zaciągamy z reguły na kilka lat i kiedy się na niego decydujemy to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się przez ten okres wydarzy. W tym czasie może pogorszyć się nasza sytuacja finansowa, która sprawi, że nie będziemy w stanie na bieżąco regulować swoich comiesięcznych zobowiązań. Istnieje jednak pewna możliwość, która może być ratunkiem w tego typu sytuacjach. Jest nią zawieszenie spłaty kredytu.
 

Co to jest zawieszenie spłaty kredytu?

Banki doskonale zdają sobie sprawę, że przez 10, 15, a tym bardziej 35 lat spłaty kredytu, w życiu klienta mogą wydarzyć się różne sytuacje, które wpłyną na jego sytuację finansową. Dlatego też niektóre z nich dają możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu na pewien okres czasu. Usługa taka bardzo często spotykana jest pod nazwą "wakacje kredytowe". Polega ona na odroczeniu spłaty kredytu na pewien czasu. Klienci nie muszą wtedy płacić ani raty kapitałowej, ani odsetkowej.

Oprócz wakacji kredytowych banki dają jeszcze jedną możliwość "odpoczynku" od spłaty rat. Jest nią karencja w spłacie kredytu. Od zawieszenia różni ona się tym, że banki odraczają jedynie część kapitałową, natomiast ratę odsetkową płaci się normalnie. Dzięki tej opcji, klient może więc czasowo obniżyć swoją ratę.
 

Kto może skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu?

wakacji kredytowych nie można skorzystać od razy po zaciągnięciu zobowiązania. Z reguły trzeba zapłacić kilka pierwszych rat. Bardzo ważne jest przy tym to, żeby każda z nich była regulowana terminowo, ponieważ wszelkie opóźnienia w spłacie mogą sprawić, że bank odmówi zawieszenia spłaty kredytu. Jeżeli w danym banku mamy kilka zobowiązań, to bank może wymagać terminowości w spłacie na każdym z nich.
 

Na ile można zawiesić spłatę kredytu?

W chwili obecnej niektóre banki dają możliwość zawieszenia spłaty kredytu nawet na 6 miesięcy. Najczęściej jednak można spotkać się z sytuacją, że z wakacji kredytowych można skorzystać jedynie raz w roku, na okres 1 miesiąca. Każdy bank ma swoje indywidualne warunki, z którymi trzeba się koniecznie zapoznać przed zaciągnięciem kredytu.
 

W jaki sposób zawiesić spłatę kredytu?

Klient, który chce zawiesić spłatę kredytu musi złożyć do banku odpowiedni wniosek. Można w tym celu udać się do placówki i złożyć go u pracownika w wersji papierowej lub skorzystać z formularza dostępnego w bankowości internetowej. Każdy wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać następujące informacje:

- dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe),
- nazwa banku, do którego kierowany jest wniosek,
- okres czasu na jaki chcemy zawiesić spłatę kredytu,
- krótkie uzasadnienie (np. zmiana pracy lub choroba),
- podpis wnioskodawcy
 

Ile kosztuje zawieszenie spłaty kredytu?

Niektóre banki nie pobierają żadnej dodatkowej opłaty za zawieszenie spłaty kredytu. Nie oznacza to jednak, że klient nie poniesie z tego tytułu żadnych opłat. Przesunięcie w czasie spłaty raty spowoduje, że wzrosną odsetki od kredytu. Jest to spowodowane głównie tym, że wydłużenie ulegnie okres kredytowania.
 

Czy warto korzystać z wakacji kredytowych?

Jeżeli ktoś nie ma problemów finansowych i terminowo reguluje swoje zobowiązania, to zawieszenie spłaty kredytu nie ma żadnego sensu. Warto z tej opcji skorzystać jedynie w sytuacjach, kiedy rzeczywiście mamy pewne problemy finansowe i nie jesteśmy w stanie płacić swoich rat w terminie. Wakacje kredytowe mogą sprawić, że odbudujemy trochę swoją sytuację finansową, a przy tym nie zepsujemy sobie historii kredytowej.

Przeczytaj także: Kiedy przedawnia się kredyt?

Najpopularniejsze