Nękanie przez firmę windykacyjną

Nękanie przez firmę windykacyjną


Uporczywe nękanie przez firmy windykacyjne, to często spotykany agresywny sposób odzyskania należności. Windykatorzy potrafią dzwonić do dłużników kilkanaście razy dziennie. Zdarza się, że przekraczają oni swoje uprawnienia i są niemili podczas rozmów z dłużnikiem.

 

Telefon od firmy windykacyjnej - o czym pamiętać?

Dzwoni do Ciebie windykator i prosi o weryfikację Twoich danych.

1. Nigdy nie podawaj swoich danych i zadbaj o ich bezpieczeństwo. Żadna firma windykacyjna nie ma prawa żądać od nikogo danych wrażliwych przez telefon, ani nawet za pośrednictwem poczty.
2. Podczas rozmowy, windykator będzie starał się uzyskać potwierdzenie, że rozmówca wie o swoim długu. Nigdy nie potwierdzaj podczas rozmowy, takich informacji.
3. Straszenie windykatorem terenowym czy też dodatkowymi "dużymi" kosztami, to też częsta zagrywka windykatorów.
4. Firma windykacyjna, będzie straszyć sądem i komornikiem.
 

Pismo do firmy windykacyjnej

Najprostszym sposobem zapewnienia sobie bezpieczeństwa, jest żądanie od firmy windykacyjnej zaprzestania działań windykacyjnych, które naruszają twoje dobra osobiste.
Pobierz wzór pisma, uzupełnij je swoimi danymi i wyślij na adres korespondencyjny windykacji.

 

Skarga na w sądzie

Jeśli w jakikolwiek sposób jesteś zastraszany lub uważasz, ze firma windykacyjna nadużywa swoich uprawnień, możesz zgłosić zawiadomienie i założyć sprawę sądową.
W Polsce, były już przypadki, kiedy pewna firma windykacyjna dzwoniła do dłużnika po kilkanaście razy dziennie.


Jak to się skończyło?

Sąd ukarał firmę i wydał nakaz zapłaty zadoścuczynienia 2 000 zł, za naruszone dobra osobiste. Dodatkowo windykatorzy po przegranej sprawie, dostalli zakaz wykonywania połączeń telefonicznych do tego dłużnika. 

Jeśli uważasz, że ktoś znacznie przesadza - spróbuj i walcz o swoje w sądzie. Niemniej jednak, jeśli firma windykacyjna przeprowadza miłę chęci nawiązania współpracy - nie zepsuj tego. Poproś o rozłożenie zadłużenia na raty lub zadeklaruj chęci tych wpłat.
 

Informowanie osób trzecich o zadłużeniu

Informowanie o “twoich” długach osobom trzecim przez firmę windykacyjną to czyste łamanie prawa. To niedozwolona działanie, brutalna praktyka wymuszająca na Tobie zapłatę. Firmy te, wysyłają również windykatorów terenowych. Odwiedzają oni Twoją rodzinę, czy też najbliższych sąsiadów.

Windykator, łamie w ten sposób prawa Twojego dobra osobistego. A do takich należą:
- nazwisko
- wizerunek
- wolność

Przeczytaj także: Przedawnienie długu

Czy firma windykacyjna posunęła się do takiego stopnia w Twoim przypadku?
Masz prawo i powinieneś złożyć pozew o naruszenie swojej prywatności. W roszczeniu tym, powinieneś dochodzić roszczeń cywilnych (zadośćuczynienie) za naruszenie dóbr osobistych o którym mówi art. 23 kodeksu cywilnego i art. 24 kodeksu cywilnego.

Najczęściej sąd przyznaje pieniężne zadośćuczynienie w oparciu o przykrości, przez które musiałeś przejść np. wstyd przed sąsiadami (wizerunek) i tajemnica korespondencji

 

Art. 23 / 24 Kodeksu cywilnego

Art. 23 Kodeksu cywilnego:
§ 1. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska – pozostają pod ochroną prawa cywilnego.


Art. 24 Kodeksu cywilnego:
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 

Najczęściej sąd przyznaje pieniężne zadośćuczynienie w oparciu o przykrości, przez które musiałeś przejść np. wstyd przed sąsiadami (wizerunek) i tajemnica korespondencji
 

Jak windykatorzy naruszają dobra osobiste dłużników?

Najczęstsze techniki naruszania dóbr osobistych dłużnika to:
- nękanie telefonami, e-mailami i SMS-ami
- żądanie zapłaty przedawnionego długu
- informowanie osób trzecich o zadłużeniu dłużnika
- informowanie pracodawcy
- nachodzenie dłużnika przez windykatorów terenowych
 

Jak mogę się bronić przed firmą windykacyjną?

Wszystko co powinieneś zrobić w tej sytuacji, to mieć dowody nielegalnych działań przez firmy windykacyjnych. Jakie to mogą być dowody?

- Zadbaj o historię korespondencji
- Archiwizuj wszystkie SMS
- Nagrywaj połączenia głosowe
(przed każdą rozmowa poinformuj firmę, że jest ona nagrywana)
- Miej świadków, którzy słyszeli lub byli świadkiem twojej sytuacji
 

UOKIK a dłużnicy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega firmy o zaprzestaniu straszenia dłużników. Stosowane groźby, nękanie telefonami czy też informowanie sąsiadów o zadłużeniu jest karalne z kodeksu cywilnego.

UOKIK.gov.pl na swojej stronie kilkukrotnie zamieszczał informację o wszczętym postępowaniu przeciwko firmom windykacyjnym, stosujących nielegalne praktyki.
Kończyły się one wycofaniem z sądów powództwa wobec dłużników i doprowadzenia umorzeń postępowań egzekucyjnych. Kary, jakie dostawały firmy windykacyjne sięgały kwoty nawet do kilku mln. złotych.
 

Podsumowanie

Spłacaj swoje należności w terminie, aby uniknąć nieprzyjemnych i stresowych działań firm windykacyjnych. Biorąc pod uwagę problemy i trudności życiowe, których czasami nie jesteśmy w stanie uniknąć. Zadbaj z własnej inicjatywy o dobry kontakt i chęć spłaty swoich zadłużeń. Mimo swoich starań, jeśli uznasz, że firma stosuje karygodne “tricki” - zadbaj o swoje prawa.

Pamiętaj że: Sąd, nigdy nie będzie negował uprawnień wierzyciela do domagania się roszczeń od dłużnika. Jeśli jednak wierzyciel gra w niewłaściwy sposób, pamiętaj o swoich prawach.

Najpopularniejsze