Obowiązkowy rachunek firmowy dla wszystkich przedsiębiorców

W chwili obecnej każdy przedsiębiorca posiada pełną swobodę w kwestii wyboru firmowego rachunku bankowego. Przelewy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez żadnych przeszkód można realizować z rachunków prywatnych. Obecnie obowiązujące w naszym kraju przepisy podatkowe w żaden sposób nie nakłaniają przedsiębiorców do obowiązkowego zakładania kont firmowych. W ostatnim czasie zostały wprowadzone zmiany w ustawie o podatku VAT, co zwiastuje, że już obowiązkowy rachunek firmowy należy posiadać do odprowadzania VAT.

Spis treści:

 1. Obowiązkowy rachunek firmowy dla wszystkich przedsiębiorców
 2. Procedura odwrotnego obciążenia zniesiona - co to zmienia dla przedsiębiorców?
 3. Biała lista podatników - jak to działa?
 4. Czy wszyscy przedsiębiorcy muszą założyć rachunek firmowy?
 5. Sprawdź: Najczęściej wybierany rachunek firmowy

Obowiązkowy rachunek firmowy dla wszystkich przedsiębiorców

W dzisiejszych czasach każdy przedsiębiorca powinien posiadać chociaż jeden rachunek bankowy. Wiele płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej można obecnie wykonywać wyłącznie za pośrednictwem przelewu. Mowa tutaj na przykład o transakcjach opiewających na kwotę wyższą niż 15 tysięcy złotych. W przepisach nie ma jednak dokładnych wytycznych odnośnie tego, czy przelewy powinny być realizowane z rachunku indywidualnego czy specjalnego rachunku założonego na firmę. W związku z tym, bardzo wielu przedsiębiorców nie zakłada rachunków firmowych, ponieważ jest to wysoce nieopłacalne. Z powodzeniem można realizować wszystkie transakcje firmowe z poziomu bankowości indywidualnej bez żadnych obaw o przykre konsekwencje prawne. 

Warto jednak wiedzieć o tym, że prowadzenie rachunku firmowego, mimo iż wiąże się z większymi kosztami, ma także sporo plusów. Oddzielenie firmowych środków od prywatnych okazuje się ogromnym dobrodziejstwem na przykład w trakcie kontroli podatkowej prowadzonej przez Urząd Skarbowy. W takim przypadku organ podatkowy ma wgląd wyłącznie w środki firmowe, a przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać, czy jego przychód był firmowy czy prywatny. Oprócz tego, sporo banków proponuje także znacznie korzystniejsze oferty przedsiębiorcom niż klientom indywidualnym pod względem kredytów oraz innych ważnych produktów bankowych.

Mimo ogromnych korzyści wynikających z posiadania rachunku firmowego, sporo przedsiębiorców w dalszym ciągu ma duże opory przed jego założeniem. Wkrótce jednak może dojść do tego, że zostaną ustanowione takie przepisy, które będą obligować bezwzględnie prawie wszystkich przedsiębiorców do tego, aby zakładać rachunki firmowe. 
 

Procedura odwrotnego obciążenia zniesiona - co to zmienia dla przedsiębiorców? 

Do dnia 31 października 2019 przedsiębiorcy sprzedający towary, które nie są wymienione w załączniku numer jedenaście ustawy o VAT bądź ci, którzy świadczyli usługi opisane w załączniku czternastym tego dokumentu, byli zobowiązani do tego, aby wystawiać faktury z zastosowaniem procedury odwrotnego obciążenia. Na czym dokładnie to polegało? W tej procedurze chodziło o to, że przenoszono obowiązek opodatkowania podatkiem VAT transakcji ze sprzedawcy na nabywcę.

Począwszy od dnia 1 listopada 2019 roku zmieniona została Ustawa o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy. Zgodnie z nowelizacją, oba powyżej opisane załączniki zostały zamienione jednym załącznikiem numer piętnaście. Zgodnie z nowym załącznikiem, przedsiębiorcy zobowiązani są do tego, aby dokonywać płatności w modelu tak zwanej podzielonej płatności. Jednocześnie muszą spełniać następujące warunki:
 

 • wartość brutto transakcji jest większa niż 15 tysięcy złotych,
 • minimum jedna z pozycji na fakturze jest zapisana w załączniku piętnastym ustawy o VAT,
 • obowiązek podatkowy, świadczenie usług bądź dostawa towarów oraz data wystawienia danej faktury przypada na dzień 1 listopada 2019 lub później, 
 • sprzedawca i odbiorca to podatnicy. 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, płatność podzielona może być zrealizowana wyłącznie na rachunek firmowy. W związku z tym, nowe przepisy powodują, że znacznie większa liczba przedsiębiorców jest zobowiązana do tego, aby założyć rachunek firmowy w banku. 
 

Biała lista podatników - jak to działa?

1 września 2019  Ministerstwo Finansów opublikowało białą listę podatników. Co to takiego? Jest to elektroniczna lista przedsiębiorców utworzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zawarte są w niej wszelkie istotne informacje (przede wszystkim numery rachunków firmowych) na temat podatników:
 

 • których wykreślono z rejestru czynnych podatników VAT,
 • którzy nie zostali zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego do VAT, 
 • których zarejestrowano jako czynnych podatników (także ci, których rejestrację przywrócono bądź odrzucono razem z dokładną przyczyną). 

Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzenie białej listy podatników wprowadziło dla przedsiębiorców obowiązek weryfikowania statusu VAT swojego kontrahenta. Oprócz tego, muszą oni również weryfikować numer jego rachunku bankowego zanim zdecydują się na dokonanie jakiejkolwiek płatności na jego numer rachunku bankowego. Nabywcy powinni dokonywać zapłaty wyłącznie na te rachunki, które są zapisane na liście białych podatników VAT. 

Konieczność realizowania należności na rachunki znajdujące się na białej liście podatników dotyczy transakcji realizowanych na rzecz czynnych podatników VAT w sytuacji, gdy wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z tego tytułu płatności jest większa niż 15 tysięcy złotych bądź jest to równowartość tejże kwoty. Oprócz tego, transakcje przeprowadzane w walutach obcych muszą być przeliczane na złote zgodnie ze średnim kursem walut obcych ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. Musi to być średni kurs obowiązujący w dniu roboczym, który poprzedzał dzień realizacji płatności. 

Do 31 grudnia 2019 stosowano przepisy przejściowe. Oznacza to, że w tym okresie nie były stosowane żadne przykre konsekwencje prawne wobec osób, które nie postępowały zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Warto jednak wiedzieć o tym, że od 1 stycznia 2020 wszystkie wydatki, których płatność zostanie zrealizowana na inny rachunek bankowy niż znajdujący się na białej liście podatników, nie będą mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu. Oprócz tego, w sytuacji, gdy sprzedawca nie zapłaci należnego podatku VAT od takiej transakcji, nabywca będzie musiał solidarnie odpowiadać wraz ze sprzedawcą, do wysokości zobowiązania podatkowego z tego tytułu. 

W białej liście podatników VAT znajdują się informacje o firmowych rachunkach bankowych. Oznacza to, że z powodu obowiązku weryfikacji podatnika z białą listą, grono podatników, którzy posiadają rachunek firmowy, mocno się powiększyło. 
 

Czy wszyscy przedsiębiorcy muszą założyć rachunek firmowy? 

Polskie prawo zmienia się jak w kalejdoskopie. Przedsiębiorcy cały czas zaskakiwani są nowymi regulacjami, do których muszą dostosowywać się w bardzo szybkim tempie. Z powodu kolejnych zmian związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego oraz realizowaną przez rząd walką z nieuczciwymi firmami, możemy spodziewać się, że liczba zakładanych rachunków firmowych będzie cały czas rosła.

Wielu ekspertów prognozuje, że biorąc pod uwagę tempo oraz kierunek zmian wprowadzanych przez rząd, już wkrótce obowiązek zakładania rachunków firmowych obejmie wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

Najpopularniejsze