OGNIVO co to jest za system - jak działa?

Wyjaśniamy hasło "co to jest system OGNIVO, jak działa i co daje wierzycielowi ". Komornik sądowy zajął twoje konto? Przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące tego zapytania jak i również pokażemy z jakich modułułów jest zbudowane te narzędzie.

Z tego artykułu dowiesz się:
Co to jest OGNIVO?
Jak działa system OGNIVO -  z czego się składa?

 

Co to jest OGNIVO?

OGNIVO to system (narzędzie) stworzony przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) w 2007 roku. Umożliwia on wymianę informacji pomiędzy Państwowymi instytucjami i podmiotami takie jak urzędy skarbowe, ZUS, sądy i komornicy sądowi. 

Za pomocą systemu OGNIVO i uczestniczące w nim banki, przekazują  elektronicznie komornikom najważniejsze informację dotyczące rachunków bankowych dłużnika.

System elixir

 

Pełna lista instytucji OGNIVO współpracujących z bankami:
 

  • • Poczta Polska
  • • ZUS
  • • Urzędy Skarbowe
  • • Sądy
  • • Prokuratura
  • • Izby celne
  • • Organy egekucyjne (administracyjne)
  • • Komornicy sądowi
     

Przeczytj także: Bank N26 konto bankowe z kartą mastercard


Jak działa system OGNIVO i z czego się składa? 

System OGNIVO składa się z dwóch głównych moduów:


1. Moduły: OBOWIĄZKOWE

    - MODUŁ REKLAMACJI I ZAPYTAŃ, polega na wymianie informacji pomiędzy przelewami dwóch instytucji np. bankami a urzędem skarbowym.

    - MODUŁ MONITORINGU SALD SYSTEMÓW ROZLICZENIOWYCH, który daje możliwość sprawdzenia salda konta w banku w ramach systemów rozliczeniowych KIR. Każdy stan konta jest na bieżąco aktualizowany po jakiejkolwiek zmianie na koncie.

    - MODUŁ ELEKTRONIZACJI ZGÓD POLECEŃ ZAPŁATY, to przyjmowanie zlecenia na obciążenie rachunku z tytułu zapłaty jak i rownież odwołania (odrzucenia zgody takiej zapłaty).

    - MODUŁ AWARYJNEGO KOPIOWANIA PLIKÓW BIF,  Z serwera FTP wykonywany jest eksport lub import plików BIF. Wprowadzony jako obowiązkowy uczestnik rozliczeniowy w 2007 roku dla banków.


 
2. Moduły OPCJONALNE 
   
   - MODUŁ DO OBSŁUGI PRZENOSZENIA RACHUNKÓW I USŁUG PŁATNICZYCH, daje możliwość  bezpiecznego, terminowego i sprawnego przenoszenia rachunków klientów pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem. Gwarantuje jednoznaczność i bezpieczeństwo przesyłanych danych. Moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.

    - MODUŁ ZAPYTANIA O RACHUNKI BANKOWE DŁUŻNIKÓW, zapewnia elektorniczną komunikację pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, co w dużym stopniu usprawnia obsługę zajęć komorniczych. Dzięki tej funkcji mają możliwość szybko uzyskać od banków informacje na temat rachunków osób, wobec których prowadzona jest egzekucja.

    - MODUŁ INFORMACJI WYPRZEDAJĄCEJ O SALDACH PRZYCHODZĄCYCH, pozwala uzyskać dane analityczny (szczegołowe dane) o wybranych transakcjach, które zostały przekazane do systemu rozliczeniowego na daną sesję. Tym samym klient banku może zostać poinformowany, jeszcze przed zakończeniem sesji, że na rachunek bankowy wpłyną konkretne przelewy.

    - MODUŁ DO OBSŁUGI SĄDÓW I PROKURATUR, umożliwia organom sprawiedliwości pozyskiwać dane chronione tajemnicą bankową, które mogą stanowić materiał dowodowy lub umożliwić realizację zabezpieczenia majątkowego. Są to m.in. informacje o posiadaniu konta w danym banku i wysokości jego salda w dniu złożenia zapytania. Zapytania te mogą dotyczyć osób prawnych lub osób fizycznych, wobec których prowadzone są postępowania przygotowawcze.

    - MODUŁ SPADKOBIERCA, umożliwia i usprawnia komunikację pomiędzy bankami, w którym spadkodawca posiadał rachunki bankowe. Moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.

    - MODUŁ ROZRACHUNKU IZBY ROZLICZENIOWEJ GIEŁD TOWAROWYCH (iRGiT), pomaga w przekazywaniu danych do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii, pomiędzy IRGiT a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe członków tej Izby.
 

 

Podsumowanie: 
Ognivo - aplikacja online, składa się z klilku modułów,  które są zaprojektowane tak aby działać we współpracy z bankami i instytucjami Państwowymi - do np. egzekwowania długów. Operatorem tego systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa skrót: KIR
 

Źródło:
https://www.banki.kir.pl/ognivo/