Pieniądze - definicja, historia, bezgotówkowy, papierowy

Pieniądze - definicja, historia, bezgotówkowy, papierowy

 

Pieniądz - towar uznany w wyniku ogólnej ugody jako środek wymiany gospodarczej, w którym wyrażone są ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby do osoby pomiędzy krajami ułatwiając wymianę handlową. W skrócie rzecz biorąc jest to materialny lub niematerialny środek który można wymienić na usługę lub towar.

 

Historia pieniądza

 

Pieniądz pierwotny

W kulturach pierwotnych pojęcie pieniądza jako osobnego środka płatniczego nie funkcjonowało, a podstawowym sposobem nabywania dóbr był tzw. barter, czyli wymiana przedmiot za przedmiot. Jeden towar wymieniano na drugi, nie koniecznie o takich samych właściwościach. Z czasem jednak zauważono, że taka wymiana nie jest do końca sprawiedliwa - ponieważ przedmioty nie zawsze miały taką samą wartość. Z czasem więc wprowadzono tzw. pośredników wymiany, którymi najczęściej była sól, zboże czy skóry. Podczas takiego rodzaju wymiany zachodziły dwa bardzo ważne kryteria - kupno i sprzedaż.

 

Pieniądz kruszczowy - monety

W procesie rozwoju gospodarki i cywilizacji, z biegiem czasu miejsce towarów konsumpcyjnych zajęły metale - najpierw nieszlachetne jak miedź, brąz i żelazo, a następnie szlachetne złoto, srebro i platyna. Metale gwarantowały trwałość użytkową oraz wartość dlatego też stały się formą pieniądza. Były one znacznie łatwiejsze w transporcie oraz bardziej trwałe niż towary konsumpcyjne. Jednak z biegiem czasu również metale stały się uciążliwe - ich rozmiar nie zawsze był taki sam, ich ważenie i dzielenie było czasochłonne. Zdecydowano aby wszystkie sztabki złota czy też srebra, podzielić na mniejsze kawałki które zwykle przyjmowały kształ pełnych lub płaskich kulek. Z czasem zaczęto wybijać na nich podobizny władców lub królów, aby uniknąć fałszowania. Takie kuleczki z podobiznami zostały nazwane monetami.

 

Pieniądz papierowy

Wytwarzanie monet ze złota i srebra stało się kosztowne, a ilośc metali również nie zaspokajała bieżących potrzeb. Zaczęto więc swoje zasoby pieniężne zastawiać u złotników, którzy wystawiali tzw. kwity depozytowe. Taki dokument dowodził ile środków pieniężnych ma jego posiadacz. Tak też narodziła się nowa forma pieniądza, pieniądz papierowy gdyż ludzie co raz częsciej regulowali swoje długi oraz należności kwitami depozytowymi.

 

Pieniądz gotówkowy

Kolejne etapy rozwoju pieniądza wiążą się z powstaniem i rozwojem pieniądza bezgotówkowego, a największą rolę w jego tworzeniu odegrali Fenicjanie. Stworzyli oni namiastkę bezgotówkowych form rozliczeń, które przyjęły kształt uwierzytelnionych tabliczek służących do dokonywania operacji finansowych. Z biegiem czasu ludzie nie chcieli trzymać swoich środków pieniężnych w domu, dlatego zanosili je do banku w formie wkładu na rachunek bankowy. Następnie pojawiły się również możliwośći zlecenia przelewu.

 

Pieniądz elektroniczny

Obecnie popularnym środkiem płatności jest pieniadz elektroniczny, którego istota polega na zapisaniu na komputerze informacji o rachunkach bankowych, a wpłaty i wypłaty są relizowane za pomocą kart magnetycznych. Regulowanie płatnosci za pomocą kart magnetycznych może następować wprost z domu, kartami możemy również płacić w sklepach, na stacjach benzynowych a z bankomatów wypłacać gótówkę.

Najpopularniejsze