PKN Orlen domaga się ponad 600 mln zł odszkodowania od mBanku

Orlen wstępuje na drogę sądową przeciwko mBankowi. Komunikat o postępowaniu, został zawarty w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok, które zostało opublikowane, przez mBank w sobotę. Ze wstępnych informacji, wynika że Orlen pozwał jeszcze jeden bank, którego nazwa nie zostawała wyjawiona oraz dwie największe organizacje płatnicze na świecie, MasterCard i VISA. Spółka paliwowa żąda 635,7 mln złotych odszkodowania.


 

Kiedy sprawa wyszła na jaw?

Zgodnie z polskim prawem, w rocznych sprawozdaniach finansowych, firmy mają obowiązek, poinformowania o wszelkich toczących się postępowaniach, które bezpośrednio ich dotyczą. Instytucja bankowa dowiedziała się o pozwie 7 lutego. Stosowne informacje, na temat postępowania, zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym za miniony rok, które zostało opublikowane przez mBank, dnia 29.02.2020 r. Ostatecznie wyniki sprawozdań finansowych polskich firm, zostaną ogłoszone w marcu i kwietniu, przez Giełdę Papierów Wartościowych.
 

Czym spowodowany jest pozew?

Cały spór dotyczy opłaty interchange, której prowizja od płatności, wynosi 0,2 proc. w przypadku kart debetowych i 0,3 proc. w przypadku kart kredytowych. Zdaniem Orlenu, pozwane spółki w sposób rażący naruszyły zasady konkurencji. Zanim opłata została uregulowana przepisami, firmy nawiązały porozumienie ustalające wysokość prowizji, w tamtym okresie, krajowa opłata interchange przekraczała 1 proc. Bezprawne porozumienie naruszyło przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przeczytaj także: eKonto osobiste mBank
 

Na czym polega Interchange?

Opłata interchange, obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest to prowizja, występująca w przypadku każdej płatności kartą. Prowizja ponoszona jest przez firmy przyjmujące płatność kartą, beneficjentami są wydawcy kart płatniczych.
 

Reakcje na pozew

Bank podał do informacji publicznej, że odpowiedź na pozew, jest przygotowywana. MasterCard i Visa, zostały poproszone, przez agencję Reuters o komentarz, obie organizacje płatnicze, nie udzieliły odpowiedzi. To nie pierwsza sprawa związana z interchange, która dotyczy mBanku. Chodzi o pozew, złożony w 2018 r. przez firmę LPP, którego kwota roszczenia, przekracza 96 mln zł.

Przeczytaj także: Dwa giganty bankowe tworzą rezerwy na poczet ewentualnych orzeczeń dla frankowiczów.
 

Wyniki finansowe mBanku za ubiegły rok

W 2019 r. zysk netto wyniósł 1,01 mld zł, jest to spadek w stosunku do roku 2018, w którym mBank odnotował 1,3 mld zł zysku netto. Koszty poniesione przez mBank wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, sięgając 2,33 mld zł. Do 14,5 proc. wzrósł wynik odsetkowy, o 1,2 proc. zmalał natomiast wynik z tytułu prowizji.

Przeczytaj także: Kredyt gotówkowy: mBank upraszcza umowy

Najpopularniejsze