Getin Noble Bank wprowadzi w życie kolejny plan naprawy z KNF

Getin Noble Bank nie raz miał problemy finansowe i występował o akceptację planu naprawy do Komisji Nadzoru Finansowego. Po raz kolejny zyskał akceptację KNF dla swojego planu i będzie go realizował do końca 2024 roku.  

 

Kolejny plan naprawy Getin Noble Banku zatwierdzony przez KNF

Getin Noble Bank uruchamia zatwierdzony przez KNF nowy plan naprawy. Działania te, które planowane są do 2024 roku, mają pomóc wzmocnić i poprawić wskaźniki kapitałowe. Bank rozważa w przyszłości pozyskanie kapitału zewnętrznego.

Zaplanowane działania naprawy, które będzie wdrażał Getin Noble Bank, będą zmierzały do odbudowania efektywności finansowej banku. Mają też usprawnić rozwój organiczny banku i przywrócenie stabilnej rentowności. W komunikacie banku napisano, że biorąc pod uwagę zmienne warunku rynkowe, należy podjąć działania mające na celu zwiększenie poziomu współczynników kapitałowych.

 

Plany naprawy Getin Noble Banku zatwierdzone przez KNF

Getin Noble Bank w październiku 2019 roku złożył do Komisji Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy, w którym zaprezentował szereg działań, których celem jest zapewnienie takiego poziomu współczynników kapitałowych, które będą spełniały wymóg połączonego bufora oraz umożliwią przywrócenie trwałej rentowności.

Łączny współczynnik kapitałowy Getin Noble Banku wynosił pod koniec września 2019 – 10,4 proc. Rok wcześniej było to 11.3 proc., a współczynnik kapitału Tier I wynosił wówczas 8,5 proc.

Tymczasem wskaźnik kapitałowy, który wynika z regulacji nadzorczych powinien osiągać dla grupy wartość 14,82 proc. (poziom łącznego wskaźnika adekwatności kapitałowej) oraz 12,49 proc.

Kilka lat wcześniej, w marcu 2016 rok Getin Noble Bank przedstawił do akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego program postępowania naprawczego na lata 2016-2019. Miało to miejsce po tym, jak w czwartym kwartale 2015 odnotowany został ujemny wynik netto. Wynikał on m.in. z konieczności realizowania dodatkowych wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny powiązany z upadłością SK Banku w Wołominie.  Program postępowania naprawczego na lata 2016-2019 został przez Komisję Nadzoru Finansowego zaakceptowany we wrześniu 2016, a pół roku temu zaakceptowała ona kolejną aktualizację programu naprawczego dla Getin Noble Banku na podobny okres czasu (2017-2021).

 

 

Najpopularniejsze