Samochód bez prawa jazdy, a przepisy polskiego prawa

W Internecie istnieje wiele sprzecznych opinii na temat prowadzenia samochodów przez osoby nieposiadające prawa jazdy. Przepisy, które weszły w życie w 2013 roku uregulowały kwestie związane z ruchem drogowym, nie pozostawiając żadnych wątpliwości kierowcom. Czy w związku z tym możliwe jest, by prowadzić samochód bez prawa jazdy w pełni legalnie?

Spis treści: 
Samochód bez prawa jazdy, a przepisy polskiego prawa
Microcar - czy w dalszym ciągu uznawany jest za samochód bez prawa jazdy?
Prowadzenie pojazdu przez osoby niepełnoletnie
Brak taryfy ulgowej od ubezpieczalni
Sprawdź teraz - OC już od 321 zł


samochod bez prawa jazdy
 

Samochód bez prawa jazdy, a przepisy polskiego prawa

Jeszcze do niedawna utrata prawa jazdy, bądź nieprzystąpienie do kursu w ośrodku szkolenia kierowców nie przekreślały możliwości prowadzenia samochodu. Osoby, które nie posiadały stosownych uprawnień decydowały się na zakup microcarów, czyli pojazdów silnikowych o niewielkiej mocy, kwalifikowanych w świetle przepisów prawa do tej samej grupy, co motorowery. Do stycznia 2013 roku osoby uzyskujące pełnoletność automatycznie otrzymywały uprawnienia do prowadzenia mikrosamochodów i motorowerów. W praktyce mogły więc poruszać się po drodze bez prawa jazdy. Zasady te zmieniły się 19 stycznia 2013 roku.

Od tej pory niemożliwe jest, by prowadzić samochód bez prawa jazdy - nawet, gdy pojazd spełnia kryteria kwalifikujące go do grupy microcarów. Wraz z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami w 2013 r. pojawiła się nowa kategoria prawa jazdy AM, która pozwala kierowcom prowadzić pojazdy zakwalifikowane do grupy motorowerów i czterokołowców lekkich. Osoby, które do 19 stycznia 2013 roku uzyskały pełnoletność zachowały prawo do kierowania wymienionymi pojazdami. Pozostali muszą spełnić ustawowe kryteria, by uzyskać kategorię prawa jazdy AM.
 

Microcar - czy w dalszym ciągu uznawany jest za samochód bez prawa jazdy?

Zanim jednak przejdziemy do wyjaśnienia zasad ubiegania się o prawo jazdy kat. AM, warto wyjaśnić, co w rozumieniu ustawy uznawane jest za microcar. Jest to nic innego, jak czterokołowiec lekki o masie nieprzekraczającej 350kg, napędzany silnikiem spalinowym (o pojemności do 50 cm3), bądź elektrycznym (o mocy do 4kW), który nie rozwija prędkości większej od 45 km/h. Niegdyś uznawane za samochód bez prawa jazdy pojazdy, dziś stały się przeszłością, a żeby stać się ich kierowcą należy spełnić kryteria regulowane przez odpowiednią ustawę.

Osoby ubiegające się o kategorię prawa jazdy AM muszą mieć ukończone co najmniej 14 lat. Konieczne będzie uzyskanie zgody rodziców (dotyczy niepełnoletnich kandydatów) oraz zdobycie zaświadczenia lekarskiego z orzeczeniem braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów z grupy AM. Kandydaci na kierowców muszą przystąpić także do kursu w wybranym ośrodku szkoleniowym oraz do egzaminu państwowego, składającego się z części praktycznej i teoretycznej.
 

Prowadzenie pojazdu przez osoby niepełnoletnie

Ustawa z dnia 19 stycznia 2013 roku daje spore możliwości młodym osobom, które nie przekroczyły pełnoletności. Uzyskując pozytywny wynik egzaminu państwowego z kat. AM mogą oni znacząco ułatwić sobie poruszanie się po drogach. Wystarczy mieć ukończone 14 lat (kurs można rozpocząć na trzy miesiące przed urodzinami), by przystąpić do szkolenia i egzaminu, a następnie kierować mikrosamochodem w pełni legalnie.

Podobnie jest w przypadku kat. B1, do uzyskania której pełnoletniość nie jest wymagana. Kandydat na kierowcę musi mieć ukończone co najmniej 16 lat. Po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu może on prowadzić czterokołowce o masie nieprzekraczającej 550 kg (przewóz rzeczy) lub 400kg (przewóz osób), a także motorowery.

Należy stanowczo podkreślić, że obecnie nie ma możliwości, by prowadzić samochód bez prawa jazdy, tak jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Po przekroczeniu pełnoletności nie nabywa się automatycznie praw do kierowania motorowerami i mikrosamochodami, lecz konieczne do tego jest zaliczenie kursu i zdanie egzaminu państwowego.
 

Brak taryfy ulgowej od ubezpieczalni

Choć dzisiaj microcar nie jest już traktowany, jak samochód bez prawa jazdy to w dalszym ciągu, aby poruszać się nim po drodze należy posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową. Podobnie, jak pojazdy o większej pojemności, mikrosamochód zarejestrowany musi być w wydziale komunikacji po okazaniu aktualnego ubezpieczenia OC. Dobrą wiadomością jest fakt, iż cena polisy podlega zniżkom. Te zarezerwowane są jednak dla doświadczonych kierowców, stąd osoby niepełnoletnie i młode, dla których mikrosamochód będzie pierwszym ubezpieczonym pojazdem muszą liczyć się z pełnopłatnymi ofertami ubezpieczeń. Wielu rodziców decyduje się na wpisanie do dowodu rejestracyjnego dwóch właścicieli - dzięki kompletowi zniżek rodzica młody użytkownik czterokołowca zapłaci za ubezpieczenie mniej.

Policjanci zgodnie przyznają, że duży odsetek z zatrzymanych kierowców w dalszym ciągu nie zdaje sobie sprawy z przepisów, które weszły w życie 19 stycznia 2013 roku. Wielu z nich prowadzi samochód bez prawa jazdy powołując się w momencie kontroli policyjnej na nieaktualne przepisy regulujące poruszanie się po drogach. Należy pamiętać, że obecnie do prowadzenia microcarów konieczne są uprawnienia AM, które po przekroczeniu pełnoletności nie są przyznawane automatycznie. Wiedza ta uchronić może przed wieloma mandatami!

Najpopularniejsze