Santander wprowadza nowy pakiet ubezpieczeń: Życie i zdrowie

Panująca obecnie pandemia koronawirusa spowodowała, że jak nigdy wcześniej boimy się o zdrowie własne oraz naszych bliskich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów Santander Aviva wprowadził nową ofertę ubezpieczenia "Życie i zdrowie". Nowe ubezpieczenie można zakupić bez wychodzenia z domu korzystając z internetu. 
 

Santander Życie i zdrowie

Dobra polisa ubezpieczeniowa to marzenie każdego z nas, zwłaszcza w trakcie pandemii koronawirusa. Warto sięgać po ubezpieczenia zdrowia i życia, ponieważ zapewniają nam one szeroki zakres ochrony. Jeśli ubezpieczenie zostanie właściwie dobrane, będzie także wiązało się z niewielkimi kosztami. Takie właśnie ubezpieczenie pojawiło się niedawno w ofercie Santander Aviva. Produkt ten może zapewnić klientom niezbędne zabezpieczenie finansowe oraz pomoc na okoliczność poważnej choroby bądź poważnego wypadku. Korzystając z Santander życie i zdrowie można również ubezpieczyć swoje dzieci. Klient może samodzielnie wybrać, z których pakietów chce skorzystać, dzięki czemu cena tego ubezpieczenia jest wyjątkowo atrakcyjna.
 

Pakiety ubezpieczeń w ramach Santander Życie i zdrowie 

W ramach Santander życie i zdrowie dostępne są następujące pakiety ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie na życie - jest to podstawa całego ubezpieczenia, do której można dobierać wszystkie pozostałe pakiety. Ten rodzaj ubezpieczenia daje gwarancję, że w przypadku śmierci ubezpieczonego wskazane przez niego wcześniej osoby otrzymają określoną sumę pieniędzy;
   
 • ubezpieczenie zdrowotne - w przypadku bardzo poważnej choroby ubezpieczonego takiej jak udar mózgu, nowotwór złośliwy bądź innej z 21 chorób wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, będzie mógł on otrzymać pieniądze oraz skorzystać z bardzo szerokiego pakietu świadczeń assistance. Wśród tych świadczeń znajduje się rehabilitacja, wsparcie ze strony psychologa, niezbędna pomoc po okresie hospitalizacji oraz druga krajowa opinia medyczna. Kwota pieniędzy wypłaconych osobie chorej będzie uzależniona od rodzaju zdiagnozowanego schorzenia oraz wybranej sumy ubezpieczenia. Oprócz tego, osoba posiadająca pakiet ubezpieczenia zdrowotnego może również raz w roku bezpłatnie wykonać badania profilaktyczne a także skonsultować ich wynik ze specjalistą;
   
 • ubezpieczenie wypadkowe - jeśli dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku wskazane przez nią wcześniej osoby otrzymają określoną sumę pieniędzy. Oprócz tego, ten pakiet ubezpieczenia pozwala na otrzymanie pomocy finansowej w sytuacji, gdy ubezpieczony dozna kontuzji z powodu nieszczęśliwego wypadku. Lista zdarzeń obejmujących możliwość ubieganie się o wsparcie finansowe wynosi aż 91 przypadków. Dokładne informacje na temat okoliczności uprawniających do skorzystania ze wsparcia finansowego z ubezpieczenia wypadkowego znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia;
   
 • ubezpieczenie szpitalne - w tym pakiecie ubezpieczenia pieniądze można otrzymać z powodu pobytu w szpitalu bądź na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pobyt ten może dotyczyć zarówno nieszczęśliwych wypadków jak i diagnostyki czy choroby. Kwota pieniędzy wypłaconych ubezpieczonemu w ramach tego pakietu uzależniona jest od sumy jego ubezpieczenia a także od ilości dni, które spędzi w szpitalu;
   
 • ubezpieczenie dziecka - jeżeli dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, z powodu którego dozna kontuzji, to rodzic otrzyma pieniądze. Oprócz wypłaty pieniędzy Santander Aviva zapewni także rehabilitację dziecka, transport do szpitala oraz pomoc korepetytora. 

Najpopularniejsze