SK Bank bankrutuje

SK Bank bankrutuje

Największy bank spółdzielczy w Polsce bankrutuje. 21 listopada Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła zawieszenie działalności SK Bank. Nadzór wystąpił z wnioskiem o jego upadłość. 
 

SK Bank (Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie)  posiadał 40 placówek i kilkadziesiąt tysięcy klientów. Łącznie klienci powierzyli bankowi 3,3 mld zł. W zeszłym roku aktywa sięgały 3,8 mld zł. Jako że depozyty do 100 tys. euro czyli 423 tys. zł są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w ciągu kilku następnych dni będzie musiał wypłacić te środki klientom. To bedzie kosztowało BFG prawie 2 mld zł. Osoby, które mają depozyty powyżej 100 tys. zł mają przed sobą drogę sądową. 
 

BFG ma dwa tygodnie na wypłatę gwarantowanych depozytów, licząc od dnia złożenia wniosku o upadłośc SK Banku (czyli od 23 listopada). Przyczynę upadłości podaje Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF: "Poprzedni zarząd SBRzR dopuścił do nadmiernej koncentracji kredytów, nie ujawniał pośrednich powiązań pomiędzy finansowanymi przez bank kredytobiorcami i przyjmował jako podstawę pomniejszeń podstawy tworzenia koniecznych rezerw na pokrycie ryzyka kredytowego nieadekwatne zabezpieczenia. Na skutek takiej właśnie polityki kredytowej okazało się, że aktywa banku spółdzielczego nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań." Jeśli bank jest niewypłacalny, zgodnie z prawem Unii Europejskiej musi być poddany procedurze upadłościowej. 


 

ranking kredytów gotówkwoych

Najpopularniejsze