Skarga do PIP na brak wynagrodzenia - co warto wiedzieć?

Pracodawca nie wypłaca ci wynagrodzenia na czas, a ty masz z tego powodu problemy finansowe? Zastanawiasz się, czy możesz coś zrobić, by otrzymać swoje pieniądze? Skarga do PIP, czyli Państwowej Inspekcji Pracy może ci pomóc. O tym jak to zrobić i czy warto, dowiesz się z poniższego artykułu. 
 

Kiedy warto złożyć skargę do PIP i jak to zrobić?

Jeżeli pracodawca przestał wypłacać ci wynagrodzenie lub robi to z opóźnieniem, najlepszym wyjściem na to, żeby odzyskać swoje pieniądze, jest złożenie skargi do PIP na brak wynagrodzenia. Do takich rozwiązań warto się uciekać, jeżeli problemy z wypłatą wynagrodzenia powtarzają się, ale warto wiedzieć, że taką skargę można złożyć nawet jeśli pracodawca po raz pierwszy spóźnia się z wypłatą. 

Dobrze wiedzieć, że składając skargę, trzeba podać swoje dane. Według przepisu § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8  stycznia 2002 roku, w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skarga do Państwowej Inspekcji Pracy nie może być anonimowa. Oznacza to, że anonimowe skargi pozostają bez rozpatrywania.

Czy w związku z tym istnieje obawa, że pracodawca dowie się, kto złożył na niego skargę i może to bardziej zaszkodzić niż pomóc? Otóż nie musisz się martwić, gdyż pracodawca nawet nie będzie wiedział, że kontrola PIP zostanie przeprowadzona na wniosek pracownika. Kontrolerzy PIP zobowiązani będą przez prawo do tego, aby nie ujawniać danych osobowych pracownika, który skargę złożył. 

Wzory formularzy do złożenia takiej skargi dostępne są w internecie. Należy pamiętać, żeby oprócz wypełnienia wszystkich pól z danymi, zaznaczyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PIP. Trzeba też na końcu złożyć swój podpis. 
 

Jak dostarczyć skargę do PIP?

Skargę można dostarczyć osobiście do PIP w formie pisemnej, ale możliwe jest też złożenie skargi ustnie do protokołu w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy. Najprościej jednak, szczególnie w sytuacji gdy mamy daleko do placówki PIP, wysłać skargę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli wybierzesz tę trzecią opcję, pozostanie ustalenie adresu, na jaki powinieneś skargę wysłać. Najlepiej wysyłać list na adres okręgowego inspektoratu pracy, obejmującego obszar, w którym znajduje się twój zakład pracy. 
 

Jakie efekty przyniesie złożenie skargi na brak wynagrodzenia do PIP?

Skarga zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca, a PIP powiadomi cię o sposobie i przebiegu załatwienia sprawy. Najczęściej dochodzi do kontroli w miejscu pracy w celu ustalenia, czy pracodawca rzeczywiście złamał prawo. Jeżeli inspektorzy wykryją, że pracodawca nie wypaca wynagrodzenia, lub wypłaty odbywają się z opóźnieniem, pracodawca zostanie zobowiązany do usunięcia uchybień w ustalonym terminie, np. 7 dni. Oprócz tego otrzyma on pouczenie o przestrzeganiu przepisów Prawa Pracy, a w niektórych sytuacjach może otrzymać również mandat karny. Nie każda taka skarga i kontrola oczywiście skutkują grzywną, ale już słowne upomnienie i wyznaczenie terminu na wypłacenie wynagrodzenia przynosi często dobre efekty. 

Złożenie skargi na brak wynagrodzenia do Państwowej Inspekcji Pracy jest proste i może przynieść dobre rezultaty. W przypadku, gdy pracodawcy zdarzyło się spóźnić dzień czy dwa z wypłatą i dzieje się to sporadycznie, a tobie nie przyniesie to większych szkód, ze skargą nie musisz się spieszyć. Jeśli jednak nie otrzymujesz wypłaty od jakiegoś czasu i wszelkie prośby kończą się tylko obietnicami, lub opóźnienia z wypłatą zdarzają się notorycznie, nie ma co się zastanawiać, tylko należy złożyć skargę do PIP. Dzięki temu odzyskasz swoje, często ciężko zarobione pieniądze. 


Najpopularniejsze