Spłaciłem długi, a jestem na liście dłużników KRD i BIK

Dłużnicy często skarżą się na różnych internetowych forach, że pomimo spłacenia wszystkich swoich zobowiązań finansowych, w dalszym ciągu widnieją na liście dłużników w KRD czy BIK. "Spłaciłem długi, a jestem na liście dłużników KRD i BIK" - na takie wpisy można natrafić wyjątkowo często. Co zrobić, aby zostać wykreślonym z listy dłużników?

 

Spłaciłem długi, a jestem na liście dłużników KRD i BIK - co robić? 

Wierzyciele oraz firmy windykacyjne bardzo chętnie sięgają po wszystkie legalne rozwiązania, dzięki którym mogą zmobilizować dłużnika do jak najszybszej spłaty zadłużenia. W tym celu umieszczają jego dane na liście dłużników BIK, KRD, ERIF czy BIG. Jest to w pełni zgodne z prawem i co do tego nie ma jakichkolwiek wątpliwości. Właśnie po to powstały te rejestry, aby przetwarzać informacje na temat różnych zobowiązań polskich konsumentów - zarówno tych spłaconych we właściwym terminie, jak i tych, które dalej czekają na spłatę. 

Przeczytaj: Czy można wyczyścić BIK? Usunięcie danych z BIK

 

Wykreślenie z KRD i BIK

Duże problemy mogą pojawić się wtedy, gdy swój dług już dawno uiściliśmy bądź gdy wygasł wraz z upływem czasu. Wnioskujemy o kredyt gotówkowy w banku, a ku naszemu zdziwieniu konsultant informuje nas o odmowie jego udzielenia z powodu negatywnego wpisu w Krajowym Rejestrze Dłużników. Są to negatywne konsekwencje poprzednich długów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli wpis w rejestrze dłużników jest niezgodny ze stanem faktycznym, to jest to nielegalne. 

Polskie przepisy w sposób jasny wskazują, że w przypadku gdy dłużnik w całości spłacił swoje zadłużenie, to prawnym obowiązkiem wierzyciela jest wykreślenie wpisu z bazy dłużników. Czas na wykreślenie wynosi 14 dni od daty uregulowania długu. Z kolei gdy dłużnik spłacił tylko część długu, to wierzyciel w takim przypadku również jest zobowiązany do umieszczenia informacji na ten temat w rejestrze dłużników w terminie do 14 dni.

Warto wspomnieć o tym, że jeżeli wierzyciel uchyla się od swojego obowiązku aktualizacji informacji odnośnie wysokości zadłużenia bądź wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników, to może mu za to grozić kara grzywny w wysokości nawet 30 000 złotych. Karę w takiej samej wysokości może również otrzymać wierzyciel, który zgłosi w rejestrze dłużników fałszywe informacje odnośnie zadłużenia konkretnej osoby.

Musisz sprawdzić: Czyszczenie BIG, KRD, ERIF - jak wyczyścić wpis?

 

Jak usunąć wpis z bazy dłużników? 

Każdy, kto w dalszym ciągu widnieje na liście dłużników w BIK, KRD, ERIF czy BIG bądź jakimkolwiek innym rejestrze dłużników pomimo tego, iż już dawno spłacił w całości swoje zobowiązanie finansowe, może zwrócić się do sądu o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie. Taki pozew należy złożyć na drodze powództwa o ochronie dóbr osobistych. 

W przypadku, gdy wierzyciel w dalszym ciągu nie zdecydował się na usunięcie negatywnego wpisu z rejestru dłużników, także osoba, której dotyczy sprawa, może złożyć wniosek o usunięcie jej danych z rejestru. Wystarczy, że złożymy odpowiedni wniosek do danej bazy dłużników. Konieczne jest jednak załączenie odpowiednich dokumentów, które będą potwierdzały, że dług został spłacony, wygasł bądź wcale nie istniał.

Najpopularniejsze