Subkonto - co to za konto i jak się je zakłada?

Subkonto jest specjalnym rodzajem rachunku bankowego, który posiada każda osoba zrzeszona w jednym z otwartych funduszy emerytalnych. Za otwarcie subkonta odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Część składek ewidencjonowanych na ubezpieczenie emerytalne jest przekazywana właśnie na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oto szereg istotnych informacji na temat subkont w ZUS.

Spis treści:

  1. Subkonto - definicja
  2. Subkonto w ZUS - ważne informacje, o których warto wiedzieć
  3. Jak dzielone są pieniądze na subkoncie w ZUS?
  4. Przekaz środków z subkonta na OFE - poradnik

Subkonto - definicja

Subkonto to rachunek, który jest zakładany wszystkim osobom urodzonym po 1968 roku, które regularnie odkładają comiesięczne składki emerytalne. Z kolei w przypadku osób urodzonych przed 1968 rokiem składki są odkładane tylko wtedy, gdy dana osoba należy do OFE, czyli Otwartego Funduszu Emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pierwsze subkonta wprowadził w 2011 roku. Utworzono je w wyniku obniżenia składki przekazywanej na rzecz funduszów emerytalnych. W 2011 roku zdecydowano się na zapisanie składek na subkontach prowadzonych przez ZUS. Na samym początku było to 5% pensji brutto osób ubezpieczonych, zaś w kolejnych latach procent ten spadał. W 2013 roku było to 4,5% brutto, zaś w 2014 roku 4,2%. Z kolei w chwili obecnej wysokość składki wynosi 7,3%, ale jest możliwość podzielenia jej w sposób następujący: 4,38% do subkonta oraz 2,92% na rzecz OFE. 

Specjaliści od emerytur podkreślają, że składki na subkontach są waloryzowane w zupełnie inny sposób niż składki zgromadzone na podstawowym koncie prowadzonym przez ZUS. Tam trafia jeszcze 12,22% pensji brutto. Warto wiedzieć, że waloryzacja składek realizowana na subkontach zależy wyłącznie od nominalnego wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB), ale nie może być ujemna. Waloryzacja na subkontach sprawia, że osoby ubezpieczone są zabezpieczone przed utratą wartości pieniędzy z powodu inflacji. 
 

Subkonto w ZUS - ważne informacje, o których warto wiedzieć

Na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapisywane są wszystkie istotne informacje, np. o wysokości zwaloryzowanych wpłaconych składek razem z odsetkami za zwłokę oraz opłatami prolongacyjnymi, kwocie środków przekazanych przez Otwarte Funduszu Emerytalne, wysokości wpłaconych i należnych składek i wielu innych. Eksperci ds. emerytur podkreślają, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych na subkoncie zapisuje także kwotę środków, które odpowiadają wartości umorzonych przez Otwarte Fundusze Emerytalne jednostek rachunkowych. 

 

Jak dzielone są pieniądze na subkoncie w ZUS?

Aktualnie obowiązujące przepisy polskiego prawa wskazują, że wszystkie zgromadzone na subkoncie środki dzieli się w następujących okolicznościach: w przypadku unieważnienia małżeństwa, rozwodu, śmierci danej osoby, w momencie ustania wspólności majątkowej czy z powodu ograniczenia wspólności ustawowej. Jeśli dochodzi do podziału środków z subkonta oraz OFE, wypłata jest realizowana każdorazowo na podstawie zawiadomienia uzyskanego ze strony otwartego funduszu emerytalnego.

Jeżeli dana osoba nie była członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego, wówczas wypłata oraz podział wszystkich zgromadzonych przez nią środków jest realizowana na podstawie wniosku, który można złożyć w dowolnie przez siebie wybranym oddziale ZUS. 
 

Przekaz środków z subkonta na OFE - poradnik

Każdy, kto regularnie odprowadza comiesięczne składki na emeryturę, posiada możliwość podjęcia decyzji, gdzie mają trafiać środki z subkonta. Do przekazywania tej puli środków wykorzystywane jest tzw. okno transferowe. Dzięki temu rozwiązaniu część składki emerytalnej można przekazywać do wybranego przez siebie otwartego funduszu emerytalnego bądź zapisywać je na prowadzonym subkoncie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Aby zmienić miejsce przekazywania części swoich składek emerytalnych, trzeba złożyć "Oświadczenie o przekazywaniu składki". Ten dokument można znaleźć w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a także na stronie internetowej zakładu. Decyzję o zmianie przekazywania części składek można podjąć wyłącznie wtedy, gdy obowiązuje tzw. "okno transferowe". 

Przeczytaj także: Grupowe ubezpieczenie od Signal Iduna i Aegon

Najpopularniejsze