Sytuacja na rynku pożyczkowym 2020 - statystyki

Sytuacja na rynku pożyczkowym 2020 -  statystyki

Sytuacja na rynku pożyczkowym w 2020 roku uległa mocnym zmianom. Wraz z pandemią koronawirusa nastąpiło znaczące zmniejszenie popytu na pożyczki online. Spadki w liczbie udzielonych pożyczek w poszczególnych miesiącach 2020 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosiły niekiedy grubo ponad 20 procent. Zapraszamy do lektury pełnego omówienia aktualnej sytuacji na rynku pożyczkowym w 2020 roku. 

 

Sytuacja na rynku pożyczkowym 2020

W ciągu kilku ostatnich miesięcy instytucje pożyczkowe znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Przede wszystkim, w życie weszły ustawy, które znacznie obniżyły maksymalne koszty pozaodsetkowe, co spowodowało, że wiele produktów pożyczkowych przestało być rentownych. Firmy pożyczkowe wprowadziły też znacznie bardziej rygorystyczne wymagania wobec swoich klientów, co miało związek z przewidywanym pogorszeniem się zdolności kredytowej konsumentów. 

Dodatkowo, ogromne znaczenie miała także postępująca pandemia. Przypomnijmy: pierwsze przypadki koronawirusa odnotowano w naszym kraju na początku marca 2020. Wydawać by się mogło, że pogorszenie sytuacji materialnej wśród wielu Polaków będzie powodem sięgnięcia po pożyczki online.

Niestety, stało się zupełnie inaczej. W okresie styczeń-listopad 2020 liczba zapytań o raporty dla instytucji pożyczkowych w BIK była zdecydowanie mniejsza. Trzeba też przypomnieć, że wiele firm pożyczkowych funkcjonowało do tej pory wyłącznie w formie tradycyjnej. Lockdown wprowadzony wiosną sprawił, że nie mogły one prowadzić swojej działalności. 

 

Pożyczki w 2020 roku - statystyki

W dziesięciu dotychczasowych miesiącach 2020 roku pożyczkodawcy udzielili 1671 tysięcy pożyczek, z ich łączna kwota wyniosła 3,854 miliarda złotych. Czy to spora kwota? W porównaniu z danymi za rok ubiegły, nie. Łącznie w okresie od stycznia do października 2020 roku firmy pożyczkowe działające w Polsce udzieliły o 26,8% mniej pożyczek niż w 2019 roku. Pod względem łącznie przyznanych kwot spadek wyniósł 35,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zdecydowanie najmniej pożyczek w okresie styczeń-październik 2020 udzielono w kwietniu - wniosków o informację w BIK złożono nieco ponad 20 tysięcy, co było spadkiem w porównaniu do roku ubiegłego aż o 56,6%.

W trakcie pierwszych 10 miesięcy 2020 roku 34% wartości pożyczek było udzielanych na kwoty powyżej 5000 złotych, jednak w całkowitym ujęciu liczbowym dawało to zaledwie 9% zrealizowanych sprzedaży. Zdecydowanie najwięcej pożyczek opiewało na kwoty 1000 złotych - aż 40% spośród wszystkich pożyczek w analizowanym okresie. Z kolei pożyczki na kwotę poniżej 1000 złotych miały 11%-owy udział w ogólnej sprzedaży. 

Pożyczki we wszystkich przedziałach kwotowych odnotowały w 2020 roku ujemne dynamiki względem roku poprzedniego. Największe spadki zaobserwowano (w ujęciu wartościowym i liczbowym) w przypadku pożyczek na kwotę powyżej 5000 złotych - wyniosły one kolejno -44% w ujęciu liczbowym oraz -45,1% w ujęciu wartościowym. 


Źródło:​ 

  1. https://bik.pl

 

 

Najpopularniejsze